Opos

Páginas: 3 (720 palabras) Publicado: 20 de marzo de 2011
RECURSOS HUMANS EXTERNS A L’ESCOLA

❖ Serveis que depenen de l’ Administració Local:

UNITAT BÀSICA D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA (UBASP)

1- EBASP (Equip bàsic d’atenció social primària)• Diplomat treball social
• Educador/a social Funció de l’ EBASP

➢ Abordatge multidisciplinar de la problemàtica social i econòmica, familiar a travesd’un pla de treball consensuat.

2- SERVEI D’AJUT A DOMICILI

• Diplomat treball social
• Treballador/a familiar Funció del Servei d’ajuda a domicili

➢ Intervencióa la pròpia llar en la situacions socials que ho requereixen.

3- CENTRE OBERT

• Educador/a social
• Monitor Funcions del centre obert➢ Intervenció en el lleure sobre les carències dels infants de 5-12 anys en situació de risc.

❖ Serveis que depenen del Departament d’ Ensenyament:

EQUIP D’ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓPSICOPEDAGÒGICA (EAP)

• Psicopedagog/a. Funcions:
➢ Avaluació, seguiment i orientació de l’alumnat i les seves famílies, en relació a les nee.
➢ Assessorament al professoratdels centres docents en relació a la resposta educativa.
• Treballador/a social. Funcions:
➢ Avaluació, seguiment i orientació de l’alumnat i les seves famílies en relació a les neederivades de situacions socials o culturals desfavorides
➢ Coordinació amb centres escolars i serveis socials pel seguiment dels alumnes amb risc social.
• Fisioterapeuta. Funcions:➢ Valoració, disseny i confecció d’adaptacions; orientació, seguiment i atenció directa dels alumnes amb nee derivades d’un dèficit motriu.

CENTRE DE RECURSOS ESPECÍFICS PER A DEFICIENTSAUDITIUS (CREDA)

• Psicopedagog/a
• Audioprotesista. Funcions del CREDA
• Logopedes (zona EAP)

➢ Valoració psicopedagògica i lingüística...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • opos
  • Opos
  • LEGISLACION OPOS 2015
  • info opos
  • Opos Policia
  • Normatives Opos
  • caso práctico opos al
  • Constitución Española

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS