Oposicions infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3625 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1: Característiques generals dels nens i les nenes fins als sis anys. Principals factors que intervenen en el seu desenvolupament. Etapes i moments més significatius. El desenvolupament infantil en el primer any de vida. El paper dels adults.
• Característiques generals dels nens i les nenes fins als sis anys.
Per referir-nos a les característiques generals d’un nen de 0 a 6 anys,farem un anàlisi de què és un nen. Un nen és un ésser humà global, sexuat, únic, meravellós, irrepetible, limitat i sotmès a processos de desenvolupament biològic, psíquic i social que contribueixen a la construcció de la seva pròpia personalitat, gràcies a la contínua interacció amb el medi social. Les característiques generals, per tant, són:
- Ser humà global: La manera que té de percebre el mónque l’envolta, és global, construeix els seus esquemes de coneixement a través de la dimensió biològica, psíquica i social; No hi ha cap acte corporal que no afecti a la ment ni cap acte mental que no l’afecti globalment.
- Ser humà sexuat: Les característiques pròpies de la identificació sexual condicionen el desenvolupament dels nens perquè dins la dinàmica de les relacions afectives generencomportaments que permeten i fomenten el desenvolupament en cada un d’ells.
- Ser humà únic, meravellós, irrepetible, limitat: Les experiències que el nen es procura per si mateix i que els adults els proporcionem el fan sentir, pensar i actuar d’una manera diferent a tots els altres nen. Aquesta originalitat fa que en la programació del procés d’ensenyament – aprenentatge es tingui en compte elprincipi d’individualització respectant el ritme de cada nen per conquerir la seva autonomia.
- Ser humà dinàmic, en continu desenvolupament: Des que en el quart mes de vida fetal comença el procés de mielinització, aquest ja no cessa fins a aconseguir la maduració completa. Quan neix es caracteritza pels moviments reflexos, a partir d’aquí i seguint les lleis pròxim distal i cèfalo cabdal,continua progressant en les seves adquisicions. Tal com afirma Marshall i col·laboradors, aprendre a moure’s, no és només un èxit per als bebès, també els ajuda a organitzar el món. De 0 a 2 anys han aconseguit l’equilibri i són capaços de desplaçar-se i de manejar objectes amb molta eficàcia. Apareixen tres capacitats:
o La locomotora: Inclou caminar, córrer, saltar, botar, pujar,...
oLa de manipulació: llançar, agafar, donar cops de peu, regatejar,...
o La d’estabilitat: control del cos relatiu a la gravetat, inclinar-se, estirar-se, girar-se, donar votes, regatejar, sostenir-se sobre el cap,...
Pel que a la psicomotricitat fina cal ressaltar que el nen aconsegueix llançar, agafar,... cada cop amb major precisió perquè desenvolupa la prensió voluntària passant pertres fases: prensió dinyar, pinça inferior i superior, fins que arriba a l’habilitat grafomotora. Aconseguida aquesta capacitat entra en un nou procés de desenvolupament i adquisició de capacitats manuals més fines i precises gràcies a la coordinació ocular – manual: tallar, cosir, enfilar,...
- Ser humà que construeix: Gràcies al desenvolupament físic i motor el nen interactua amb el seuentorn. Aquesta interacció li permet formular les seves pròpies hipòtesis i comprovar-les mitjançant l’exercitació d’activitats que l’ajuden a crear, a inventar noves possibilitats d’acció.
- Ser humà social: Encara que és un ésser individual, el nen crea la seva personalitat gràcies a la interacció amb el medi en què es desenvolupa, i per descomptat, contribueix al progrés de les distintescol·lectivitats de què forma part: família, escola, barri,... de 0 a 3 anys comença a treballar la seva autoestima a través de diferents tipus de relacions amb els adults, el bebè i l’objecte. En les relacions afectives que va desenvolupant a l’EI amb la figura o figures d’afecció, amb els adults i amb els iguals en nen construeix consciència del seu ser. Per tant, és lògic afirmar que els processos...
tracking img