Organització del cos humà

Páginas: 8 (1791 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2011
T.2 (1)

2. Organització del cos humà
2.1. 2.2. 2.3. Nivells d’organització Homeòstasi Mecanisme de control homeostàtic 2.3.1.1. Elements bàsics dels mecanismes de control homeostàtic: 2.3.1.2. Mecanisme sensor Centre integrador o de control Mecanisme efector

Tipus de mecanismes de control: Mecanismes de retroalimentació (feedback): Mecanismes de retroalimentació negativa Mecanismes deretroalimentació positiva

2.3.1.2.1.

2.3.1.2.2. 2.3.1.3.

Mecanismes d’anticipació (feedforward)

Tipus de regulació de l’individu: Termoregulació i osmoregulació
1

2.1 Organització del cos

2. Organització del cos humà:
• Característiques de la vida: Els científics defineixen la vida, sovint, amb una relació d’atributs. El conjunt d’aquests atributs és el que anomenem lescaracterístiques de la vida. Importants per al ser humà són:
– – – – – – – – Capacitat de resposta, Conductivitat Creixement Respiració Digestió, Absorció Secreció, Excreció Circulació Reproducció ..

METABOLISME: Conjunt de reaccions químiques encadenades, ordenades i successives, destinades a la creació i manteniment de la vida.
2

1

2.1 Organització del cos 2. 1 NIVELLS D’ORGANITZACIÓ DEL COS: •• • Nivell químic
– Organització del constituents químics del cos humà

Nivell cel·lular
– Unitat bàsica de la vida: cèl·lula la

Nivell tissular
– Organització de cèl·lules similars, especialitzades en una determinada funció

• •

Nivell orgànic
– Conjunt de teixits organitzats per realitzar funcions especials

Nivell sistèmic
– Organització de diferents òrgans per desenvoluparfuncions específiquesNivell d’organisme:
3

2.1 Organització del cos
Funció vital Suport i moviment Sistema/es Integumentari Òrgans Principals Pell Principal funció de cada sistema Protecció, regulació de la temperatura, sensibilitat Suport, protecció, moviment, depòsit de grasa i minerals, fabricació de la sang Moviment, postura, producció de calor Control, regulació i coordinaciód’altres sistemes, sensibilitat, memòria Control i regulació d’altres sistemes

Esquelètic

Ossos, lligaments

Muscular Comunicació,control i integració Nerviós

Músculs esquelètics, tendons Encèfal, medul·la espinal, nervis, òrgans sensitius Hipòfisi, suprarrenals, pàncreas, tiroides, paratiroides i altres glàndules Cor, artèries, venes, capil·lars Ganglis limfàtics, vasos limfàtics, melsa,“timo”, amígdales

Endocrí

Transport i defensa

Cardiovascular Limfàtic

Intercanvi i transport de materials Immunitat, equilibri de líquids ..... 4

2

2.1 Organització del cos
Funció vital Respiració, nutrició i excreció Sistema/es Respiratori Òrgans Principals Cavitat nasal, pulmons, laringe, tràquea, arbre bronquial, Boca, esòfag, estómac, intestins, fetge, pàncrees Ronyons, urèters,bufeta urinària i uretra Masculí: Testicles, conducte deferent, pròstata, vesícula seminal, penis. Femení: Ovaris, trompes de Fal·lopi, úter, vagina, mama. Principal funció de cada sistema Intercanvi de gasos, equilibri d’àcid-base.

Digestiu

Degradació i absorció de nutrients, eliminació de residus i detritus, Excreció de detritus, equilibri hidroelectrolític, equilibri àcidbase Reproducció,continuïtat de la informació genètica, manteniment de la descendència

Urinari

Reproducció i desenvolupament

Reproductor

Tots els sistemes d’òrgans i els processos fisiològics són de vital importància per a la homeòstasi El tot és més que la suma de les parts
5

2.2 Homeòstasi

• 2. 2. HOMEÒSTASI • Claude Bernard (1813-1878). Fisiòleg francès.
– Observà que les cèl·lules del cossobrevivien només si la tª, pressió i composició química dels seu medi ambient líquid restava constant

• Concepte de medi intern:
– MEDI INTERN: Conjunt del plasma sanguini i el líquid intersticial que envolten les cèl·lules d’un organisme pluricel·lular.
Especialitzada en funcions d’intercanvi amb el medi ambient (funcions de l’epiteli respiratori, l’epiteli renal, l’epiteli digestiu,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El Cos Humà
  • cos huma
  • El cos humà
  • El Cos Humà (Catalan)
  • l'organització del cos huma
  • Up Cos Huma
  • El cos humà: Estructures i Funcions
  • Rendiment cos huma

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS