Organizacion del sistema politico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (461 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Serveis i tràmits - Consulta i pagament de les sol·licituds per a les proves d'idiomes

Página 1 de 3

Resultats Romà Bertran De Celis Tipus de prova Número de sol—licitud Taxa de PagamentInscripció a les proves lliures de certificació de les escoles oficials d'idiomes. Convocatòria ordinà 2009-2010 10516727 51.35 € Resguard Roman Bertran de Celis Tipus de prova Número de sol—licitud Taxa dePagament Inscripció a les proves lliures de certificació de les escoles oficials d'idiomes. Convocatòria ordinà 2009-2010 10519228 51.35 € Resguard Roman Bertran de Celis Tipus de prova Número desol—licitud Taxa de Pagament Inscripció a les proves lliures de certificació de les escoles oficials d'idiomes. Convocatòria ordinà 2009-2010 10520508 51.35 € Resguard Roman Bertran de Celis Tipus deprova Número de sol—licitud Taxa de Pagament Inscripció a les proves lliures de certificació de les escoles oficials d'idiomes. Convocatòria ordinà 2009-2010 10520516 51.35 € Resguard

Roman Bertran deCelis Tipus de prova Informació relativa a Data d'extracció de les dades Número de sol—licitud DNI o document d'identificació Proves lliures d'Escola Oficial d'Idiomes Llista d'admesos i exclosos16/03/2010 10516727 44016432K

http://www.cat365.net/OVAC/Educacio/EOIConsulta/V09_146_ConsPagament.asp?r... 19/03/2010

Serveis i tràmits - Consulta i pagament de les sol·licituds per a les provesd'idiomes

Página 2 de 3

Ensenyament Seu d'examen Estat

Certificat de Nivell avançat - Anglès EOI de Barcelona (Barcelona) Admès/a

Roman Bertran de Celis Tipus de prova Informació relativa aData d'extracció de les dades Número de sol—licitud DNI o document d'identificació Ensenyament Seu d'examen Estat Proves lliures d'Escola Oficial d'Idiomes Llista d'admesos i exclosos 16/03/201010519228 44016432K Certificat de Nivell avançat - Francès EOI de Barcelona (Barcelona) Admès/a

Roman Bertran de Celis Tipus de prova Informació relativa a Data d'extracció de les dades Número de...
tracking img