ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
PAC 1.- Conclusions finals al debat. Grup B.

1.- Comentari de les aportacions dels companys al debat.

Després d’haver llegit les aportacions dels companyshe observat que la majoria poden realitzar una visió global sobre que les noves tecnologies o la incorporació de les TIC’S com una eina la consideren i la valoren positivament.

Tot i així, hevalorat, sota la meva lectura, que han hagut dos posicions on es defensava per una banda que les noves tecnologies son ben acceptades en quant a incorporació a la feina i a noves fronteres creant nousprofessionals per a noves tasques. Es planteja tenir clar els objectius a la feina i a la tasca encomanada, veure que es pot potenciar utilitzant aquest medi no com a substitut d’altres eines quemantenen que no tenen perquè perdre’s, sinó que poden oferir solucions a problemes específics que poden sorgir fent la tasca que sigui més fàcil per a la persona.
Respecte a les relacions humanes,sostenen que no s’han de perdre ni ha de valorar-se com un medi que substitueixi les relacions socials, sinó que poden fomentar nous mecanismes de relacions per a persones valorant un enriquimentdiferents i apart del que ja coneixem.

Per altra banda, una altra part de persones s’han mantingut en base a que les noves tecnologies tot i ser ben acceptades i introduïdes a la nostra societat isistema de viure, es valora que es perden aspectes sobre la comunicació i el contacte més humà en tota la seva perspectiva.
Seguint en l’ordre citat abans, des de la perspectiva citada anteriorment,concreten que per certes professions es perjudicial ja que poden desaparèixer o no tenir tanta demanda desvalorant el que s’ha pogut fer fins ara. Pensen que pot servir per continuar fent un abús decontractes i explotació a la persona que pot patir aquesta situació com s’està fent fins ara.
Defensen que sempre hi hauran professions on no es perdin les relacions humanes i que no hem d’acceptar... [continua]

Leer Ensayo Completo

Cite este ensayo

APA

(2011, 02). Orientacio professional pac 1, uoc. BuenasTareas.com. Recuperado 02, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Orientacio-Professional-Pac-1-Uoc/1609402.html

MLA

"Orientacio professional pac 1, uoc" BuenasTareas.com. 02 2011. 2011. 02 2011 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Orientacio-Professional-Pac-1-Uoc/1609402.html>.

MLA 7

"Orientacio professional pac 1, uoc." BuenasTareas.com. BuenasTareas.com, 02 2011. Web. 02 2011. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Orientacio-Professional-Pac-1-Uoc/1609402.html>.

CHICAGO

"Orientacio professional pac 1, uoc." BuenasTareas.com. 02, 2011. consultado el 02, 2011. http://www.buenastareas.com/ensayos/Orientacio-Professional-Pac-1-Uoc/1609402.html.