Orientacio professional pac 2, uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1899 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ CONTINUADA 2

10-11-04

Part A

1.- Realitza la comparació entre dues definicions sobre l’Orientació Professional. Especifica i identifica clarament les dues definicions que compares.
Assenyala similituds i diferències entre elles. Raona-ho mínimament.
En quina de les dues definicions treballades t’identifiques més?Per què?

Per una part comparteixo l’enfoc socio-fenomenològic o teoria segmentaria sobre la Orientació Professional citada als articles annexos de D.E. Super, ja que penso que l’individu es fa un plantejament al llarg de tota la seva vida en vers a la professió que vol desenpenyar.
Basant-se en trets i factors, l’autoconcepte de la persona i les etapes del desenvolupament treballem amb lapersona integralment aspectes psicològics, que en un primer moment eren als que més feien referència, els aspectes socials, que poc a poc varen agafar la importància que tenen interrelacionant-se amb els psicològics, i els aspectes econòmics que defineixen aquestes vocacions i decisions ja que han anat formant part de la vida de la persona.
Amb Bachrach, es va reafirmar en la idea sobre queaquesta elecció forma part de tot el desenvolupament del individu i es va ampliar les definicions i els trets que defineixen específicament la seva teoria.

D.E. Super identifica aquesta definició com a un procés tècnic d’ajuda o un procés mitjançant el qual s’ajuda als diferents individus, molts autors coincideixen en “l’ajuda” en totes les seves definicions com fa referència el mòdul II,però l’esquema dels articles sobre les teories de Rodríguez Moreno, M .L; Dorio, I i Morey, M (1994), s’aproxima en els conceptes o especifica en el “Programa para enseñar a tomar decisiones” – Barcelona:Laertes -, a les vessants psicològiques, en quant a conèixer la personalitat de si mateix, les pròpies actituds i valors; es posa en contacte amb la part social de la persona en el sentit de veureobjectivament la imatge que té ell mateix i la que tenen els demés des de fora i abordant les dues a la vegada conèixer el rendiment que es dona i identificant amb tot això que vol fer la persona i cap a on va direccionalitzada la seva orientació professional.

D.E. Super posa les idees i Rodríguez Moreno les fa possible a un programa tenint en compte els aspectes que treballa el primerautor i on es poden veure reflexades al programa per a ensenyar decisions de Rodríguez Moreno.

He escollit aquestes definicions perquè les he vist similars, el primer autor treu les idees i el segon les perfila i dissenya un programa per a posar-les en pràctica veient que es possible el seu funcionament amb un especialista en assessorament sobre orientació professional conjuntament amb laimplicació del centre on es posi en marxa. Em sento identificada per treballar a un pis de reinserció de toxicòmans on es treballa tots aquests aspectes diàriament i on una part important de la reinserció passa per escollir una bona trajectòria professional, encara que això signifiqui començar de nou fent que la persona es replantegi tota la seva vida.

2.- Descriu breument que significaenfocar l’Orientació Professional en “el desenvolupament de la carrera”

Segons A. Roodríguez i M. Pereira la orientació per la carrera passa per conèixer, en un pla realista tots els trets de la persona en quant a interessos, valors, capacitats i actituds elaborant l’autoconcepte en l’individu, conèixer l’entorn, adaptar-se a ell i conèixer les possibilitats que ofereix. Així, adequant elcurrículum escolar i la feina passen a interrelacionar-se motivant a la persona i realitzant-se a la seva vida professional.

Per altra banda Super també aporta les seves teories sobre la carrera valorant el conjunt de perfils de la persona desenvolupats al llarg de la seva vida.

3.- En funció de la teva realitat professional, o si no és el cas, segons les teves preferències, per quin...
tracking img