Orientacio professional pac 2, uoc

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ CONTINUADA 2

10-11-04

Part A

1.- Realitza la comparació entre dues definicions sobre l’Orientació Professional. Especifica iidentifica clarament les dues definicions que compares.
Assenyala similituds i diferències entre elles. Raona-ho mínimament.
En quina de les dues definicions treballades t’identifiques més?Per què?

Per una part comparteixo l’enfoc socio-fenomenològic o teoria segmentaria sobre la Orientació Professional citada als articles annexos de D.E. Super, ja que penso que l’individu es faun plantejament al llarg de tota la seva vida en vers a la professió que vol desenpenyar.
Basant-se en trets i factors, l’autoconcepte de la persona i les etapes del desenvolupament treballem amb lapersona integralment aspectes psicològics, que en un primer moment eren als que més feien referència, els aspectes socials, que poc a poc varen agafar la importància que tenen interrelacionant-se ambels psicològics, i els aspectes econòmics que defineixen aquestes vocacions i decisions ja que han anat formant part de la vida de la persona.
Amb Bachrach, es va reafirmar en la idea sobre queaquesta elecció forma part de tot el desenvolupament del individu i es va ampliar les definicions i els trets que defineixen específicament la seva teoria.

D.E. Super identifica aquestadefinició com a un procés tècnic d’ajuda o un procés mitjançant el qual s’ajuda als diferents individus, molts autors coincideixen en “l’ajuda” en totes les seves definicions com fa referència el mòdul II,però l’esquema dels articles sobre les teories de Rodríguez Moreno, M .L; Dorio, I i Morey, M (1994), s’aproxima en els conceptes o especifica en el “Programa para enseñar a tomar decisiones” –Barcelona:Laertes -, a les vessants psicològiques, en quant a conèixer la personalitat de si mateix, les pròpies actituds i valors; es posa en contacte amb la part social de la persona en el sentit de veure...
tracking img