Orientacio professional pac 3, uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1988 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Primera part

1.- Enumera i comenta totes i cadascuna d’aquestes característiques descrites.

Llarg, perquè durant tota l’escolaritat el jove adopta un rol que li han assignat des de nen, on només la seva tasca es la de anar a l’escola i aprendre les matèries que treballa. En famílies on es fomenta el diàleg i la participació del nen per a prendre decisions que afecten a tots els seusmembres, es pot iniciar la seva autonomia i la seva presencia a la societat ja que es situa com a part important de la societat únicament per la importància de la seva participació i fomentant això no seria tant llarg el procés d’integració a la societat.
Al finalitzar l’escolaritat el jove es troba amb la possibilitat d’escollir el què fer amb la pressió de la idea que ha de ser per tota la seva vida,o si més no, la pot marcar, encara que se li doni la possibilitat de canviar si el que ha escollit no li acaba d’agradar o simplement no es vol dedicar.
Lent, també perquè tot el procés es pot allargar a que el jove desenvolupi la tasca en la que s’ha engrescat i fins que no la practica directament no es considera com a part de la societat pels dubtes i inseguretats que poden anar sorgint. Ambaixò plantejat és incert, ja que el jove no es pot veure preparat per prendre decisions que afectin a tota la seva vida i arriscat per a molt d’ells, ja que a vegades es poden prendre decisions en les que el jove es vegi frustrat perquè moltes coses no son com esperava o es dona conte de que no li agraden.
Per altra banda, aquesta pressa de decisions no es automàtica, pot ser alguns joves tinguinclar al que es volen dedicar, però la gran majoria es bloquegen al haver de decidir una professió o uns estudis més avançats donant-se una forma no automàtica per a la integració a la societat.
Diferenciat, ja que l’entorn en el jove forma una part molt important i determinant en quant a la formació de la seva personalitat i la integració de la mateixa a la societat, tant a nivell familiar i laposició que té aquesta en quant a cultura, tasques que realitza i la relació que estableix amb el jove; en quant al grup d’iguals, sobre com es relaciona i la pressa de decisions dels seus companys, la cultura on es troba immers el jove i la forma en la que li han transmès i com ell la ha anat assolint i incorporant a la seva personalitat, etc. I finalment complex i diversificat en la mesura de laàmplia varietat d’opcions que té el jove d’avui dia i la facilitat que es poden tancar per la demanda que en tenen i la experiència que demanen.

2.- Comenta aquest text relacionant-lo amb la funció d’orientació professional.

Francesc Balagué al text, ens comenta la seva preocupació sobre el sistema educatiu en general on ens descriu que aquest, només es preocupa d’accedir a les necessitatsd’un grup majoritari, i que com a conseqüència, un altre grup, no situat dintre de la majoria, es queda fora continuant amb una inadaptació socio-laboral, ja que el sistema en general està creat per seguir els passos que ens marquen des de el sistema educatiu i posteriorment al sistema laboral.
També ens fa referència al text de les activitats que s’han anat creant fora del sistema educatiuformal on només, les descriu, com a “parches” ja que, trec a forma de conclusió, haurien d’estar incloses en aquest sistema educatiu.

La funció de l’orientació professional intenta omplir aquests buits que poden quedar dintre del sistema educatiu per a què els joves puguin accedir al món laboral amb més facilitat i sense complexitats. La seva intervenció seria des de dintre del sistema educatiuintentant assolir totes les dificultats que els joves poden tenir per tal de que puguin portar una bona integració en la seva tasca professional. Aquesta tasca es pot elaborar dissenyant plans d’actuació havent detectat necessitats prèvies en grups o persones concretes, portant un seguiment del jove i una avaluació per veure els resultats del pla elaborat.

Després d’haver estudiat el mòdul,...
tracking img