Orientacions de la memòria de pràctiques

Páginas: 2 (403 palabras) Publicado: 23 de enero de 2011
PRACTICUM I Orientacions per la memòria CONTINGUT 1. L’escola i el seu entorn. Trets més rellevants de l’escola i el seu entorn (aspectes socials, econòmics i culturals amb especial incidència en elslingüístics). 2. Organització i línies pedagògiques del centre. Característiques més destacades de l’organització (organs de govern i gestió de l’escola, cicles, coordinacions, etc; es pot fer amborganigrames) i de les línies pedagògiques del centre (documents PEC, Pla anual, Disseny curricular i/o programacions, etc., valorant-los de manera argumentada des del punt de vista de la sevaactualització i la seva utilització o incidència real en el dia a dia). 3. Organització de l’aula. Descripció de la composició de la classe (destacant els possibles diversos grups d’alumnes), i de la sevaorganització i els criteris o circumstàncies en que es basa, (cal tenir en compte que pot ser variable segons el professor que hi ha a l’aula); valoració argumentada (amb exemples observats i altresconsideracions) de l’organització. 4. Processos d’ensenyament –aprenentatge. Descripció de les situacions d’ensenyament- aprenentatge observades (maneres de fer dels mestres, de relacionar-se amb elsalumnes, metodologies didàctiques, etc), valorant els seu funcionament de manera argumentada, amb exemples observats i altres consideracions. 5. Descripció i valoració de la vostra participació a l’aula.La valoració ha de ser contextualitzada i amb exemples; si heu utilitzat materials que voleu mostrar els podeu posar en un annex. 6. Autoavaluació de les pràctiques. Què heu après, què heu vist que usqueda per aprendre, què heu trobat més interessant o sorprenent, què podíeu fer millor, etc. 7. Reflexió personal sobre el paper de les pràctiques en la formació inicial.

Com valoreu aquestaassignatura, (en relació al que es pot aprendre i que és d’interès per la formació del mestre, i a la seva relació amb les altres assignatures de la facultat, què es podria millorar de l’assignatura, com...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Memòria de pràctiques
  • Memòria pràctiques a l'eaia
  • Memoria De Practiques Del Curs De Monitor
  • Memòria De Pràctiques Del Curs De Monitors
  • Memòria pràctiques monitor lleure
  • Practique
  • PRACTIQUEMOS
  • Memòria pràctiques Monitor lleure infantil i juvenil

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS