Orientacions pac 1 educacio especial

Páginas: 25 (6158 palabras) Publicado: 15 de mayo de 2011
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
CURS 2009-2010. Primer semestre
Educació Especial.
ORIENTACIONS PER ELABORAR LA PRIMERA ACTIVITAT D’AVALUACIO.
Professor Consultor : Enric Bolea.
Març, 2008

|TITOL |
|Dimensions més rellevants per a efectuar l' anàlisi d' un centre educatiuamb vista a la inclusió dels alumnes amb trastorns|
|de conducta (TC) |

|finalitat de l’activitat. |
||
|D’ acord amb la Proposta d’ Avaluació Continuada de l’ assignatura d’ Educació Especial (vegeu/repasseu Document penjat al |
|Tauler), aquesta primera activitat pren com eix temàtic els Principis. En aquest nucli temàtic cal posar èmfasis en la |
|importància d’ articular les necessitats que deriven directament de la problemàtica de l’ alumne(condicions personals |
|associades a hàndicap, aspectes socials, etc) i la dimensió real que tenen aquestes necessitats en funció del context |
|educatiu actual en què l’ alumne desenvolupa el seu procés educatiu. |
||
|En aquest sentit, les dues tasques que estructuren la Primera Activitat tenen objectius diferents però complementaris. |
|Mentre la primera tasca de l’ Activitat d’avaluació continuada persegueix l' objectiu d' aprofundir i contextualizar amb els|
|coneixements dels mòduls implicats en la seva realització, la segona, cerca l' aplicació dels coneixements dels mòduls en |
|àmbitsd' interès teòric i pràctic propis de la intervenció psicopedagògica en el camp de l' Educació Especial. Cal matisar |
|que, en aquest semestre la proposta de treball, transversal a cadascuna de les activitats i tasques, es la temàtica de la |
|conducta i la convivència a l’ escola. Així, doncs, els propòsits de cadascuna de les tasques són: |
|Primera tasca: aplicarla proposta de dimensions rellevants que cal tenir presents en un centre educatiu per a promoure la |
|integració/inclusió al cas concret dels alumnes que presenten Trastorns de Conducta. |
|Segona tasca: Realitzar una tasca de reflexió sobre al voltant de l’època actual com element que condiciona l’ acció |
|educativa i la convivència.|

PRIMERA TASCA

|ORIENTACIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA PRIMERA TASCA. |
|EIX DELS CONTINGUTS BÀSICS DE L’ ASSIGNATURA DE L’ ASSIGNATURA. |
|Dimensions més rellevants per aefectuar l' anàlisi d' un centre educatiu amb vista a la inclusió dels alumnes amb trastorns|
|de conducta (TC) |

|UBICACIÓ DE LA TASCA EN EL MODULS DE L’AREA. |
||
|La primera tasca pren com a punt de partida el mòdul 2 de l’assignatura : Necessitats educatives especials: definicions i |
|respostes (segons l’ordre proposat en el pla docent). Mes concretament l’ apartat 3: La integració escolar. Estratègies i |
|processos d' integració (sense excloure les aportacions de la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Educacio especial pac 2 uoc
  • Educacio especial pac 3 uoc
  • Educació especial pac 1 principals aportacions de la perspectiva curricular en la concepció i organització de l’...
  • Interculturalitat I Educacio Pac 1-B
  • Pac 1 diagnostic educacio
  • Educacios especial
  • Pac 1 Teoria Educació Uoc
  • Pac 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS