Origen del coche

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (466 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’automòbil (comunament cotxe o votura a la Catalunya Nord) és usualment un vehicle de quatre rodes destinat al transport de persones, amb capacitat entre dos i vuit seients. Es desplaça gràcies a unmotor d'explosió a base d'una mescla de gasolina, gasoil i aire. En alguns països el combustible es fabrica a partir de determinades plantes en forma d'alcohol etílic. Recentment s'han començat aproduir automòbils que funcionen amb motor elèctric, si bé l'autonomia d'aquests vehicles és encara limitada a causa del pes de les bateries. Les rodes davanteres dels automòbils poden moure's cap aambdós costats per a realitzar girs i prendre les corbes.
La teoria més acceptada és que ve de l'hongarès kocsi, que és el gentilici del poble de Kocs, on es fabricaven carruatges famosos en tot el país.Aquest en seria l'ètim primer, que passaria al francès, a l'espanyol, i d'aquesta llengua al català, amb la particularitat que en el nostre idioma el mot cotxe ha passat a designar amb el temps untransport motoritzat. Hi ha gent que anomena cotxe de línia a un autobús.
{{subst:AvísFR|Automòbil}}--~~~~ |
Els primers cotxes es creu que es van fabricar a Xina a finals del segle XVII. L'energiaque els propulsava era la resultant del vapor.
Tot i això ens consta que el primer cotxe de vapor va ser presentat l'any 1769 per l'escriptor i inventor francès Nicholas-Joseph Cugnot. La seva funcióprincipal era portar canons. Era un tricicle amb un pes de 4.500 Kg amb les rodes de fusta i les llantes de ferro. Aquest cotxe, però, es va estavellar i la seva rèplica va quedar destruïda al1771.[1]
En el 1833, un professor alemany de química anomenat Eilhard Mitscherlich va descobrir que la benzina era la substància perfecte per fer la funció de combustible. El combustible va passar aanomenar-se nafta.
El projecte dels cotxes de vapor encara es trobava present ja que es van posar en pràctica diverses vegades a Anglaterra. En aquest país es van construir més de 40 cotxes i tractors...