Os rrcc e a monarquía hispánica

Páginas: 9 (2116 palabras) Publicado: 30 de noviembre de 2011
TEMA 3 OS RRCC E A MONARQUÍA HISPÁNICA

REIS CATÓLICOS (1474-1516)
• Unión dinástica: vínculo personal e dinástico entre os titulares que non implica fusión dos territorios. Cada Coroa ,Castela e Aragón, mantivo as súas propias leis,institucións,moeda…
• Instrumentos desenvolvidos polos RRCC para impoñer a autoridade real:
1. Control da nobreza
2. Tribunal daInquisición
3. Reformas políticas e administrativas

CONTROL DA NOBREZA
• Sometemento da nobreza levantisca (loitas contra os partidarios de Xoana a Beltranexa) para o cal tivo gran importancia a creación da Santa Irmandade milicia armada financiada polas cidades e que é o embrión do exército real (fronte ás mesnadas feudais)
• Control do poder feudal da Igrexa: regalías (intervenciónreal no nomeamento de bispos,abades), bula de Cruzada, reforma da vida monástica, asunción por Fernando do mestrazgo das Ordes militares…

TRIBUNAL DA INQUISICIÓN
• En 1478 os RRCC crean este tribunal eclesiástico encargado de velar pola ortodoxia da fe e a observancia da moral católica; primeiro en Castela e logo se estende ao resto de reinos e coroas.Os conversos (cristián recentes) estánno punto de mira.Arbitrariedade dos procesos e sentencias públicas nos Autos de fe.

Expulsión dos xudeus

• Respondendo á vontade dos RRCC de defender a fe católica e de unificar cultural e ideolóxicamente á poboación hispánica, en 1492 o RRCC decretaron a expulsión dos xudeos das Coroas de Castela e Aragón.
• Consecuencia: perda demográfica (uns
150. 000 efectivos),perda cultural(médicos) e económica (comerciantes,financeiros)

REFORMAS POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS
• Refórzase o Consello Real para asesorar aos monarcas e que pasou a chamarse Consello de Castela
• Creación de novos consellos para asesorar en materias específicas:Consello da Inquisición, Consello de Aragón, Consello de Ordes Militares
• Vicerreis: “alter ego” do monarca,facer visible a súapresenza
• Reforma da xustiza:Chancelerías, audiencias e tribunais ordinarios (sedentario e itinerantes) para administrar a xustiza real
• Imposición dos corrixidores nas cidades como representantes do rei

OUTRAS MEDIDAS:
• Incremento considerable da burocracia real
• Formación dun exército permanente baseado nos terzos
• Cortes diferenciadas para cada reino (Castela,Aragón,Cataluña, Valencia e Navarra),aproban leis e impostos.Representantes dos tres estamentos pero os dous primeiros,ao non tributar, deixan de asistir.
• Para organizar as finanzas do reino créanse as Contadurías ou cámaras de contas.
Terzos españois

• Nome que recibiu o exército da Monarquía hispánica, debido a que estaba integrado por soldados que portaban tres tipos diferentes dearmamento.
• Integrados por mercenarios e soldados de levas
• Combina tropas de infantería que combinan as picas coas armas de fogo

Ampliación territorial de Castela cos RRCC

• Conquista do reino de Granada (1482-1492): fin da Reconquista
• Conquista das Illas Canarias (1496)
• Prazas fortes do norte de África como Melilla e Orán
• Anexión de Navarra (1515),queseguiu mantendo os privilexios forais e institucións
• Conquista de América (1492)

Ampliación territorial de Aragón cos RRCC

• Devolución por Francia dos condados pirenaicos de Rosellón e Cerdaña (1493)
• Incorporación do Reino de Nápoles (1505)vinculado coa familia real aragonesa.

Tratado de Tordesillas

• Tratado asinado entre Castela e Portugal en 1494 tralaconquista de América por Cristovo Colón.Establece un reparto das respectivas áreas de influencia: a divisoria estaba no meridiano que pasaba 370 leguas ao oeste das illas de Cabo Verde.As terras situadas ao oeste desta liña serían para Castela (América e Pacífico) e os situados ao leste para Portugal (África,Asia e Brasil)

DINASTÍA DOS AUSTRIAS

• Cando morre Fernando o Católico en 1516 a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Monarquia Hispanica
  • La organización polisinodial de la monarquía hispánica
  • Conflictos en la colonia de la monarquia hispanica
  • EL FIN DE LA HEJEMONÍA DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA
  • El Comercio En La Monarquía Hispánica
  • Iglesia y movilidad social en la monarquía hispánica
  • Comparación Monarquía Hispánica e Imperio Otomano
  • La crisis de la monarquía hispánica en el siglo XVII

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS