Pac 1 historia de la psicologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (972 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Èlia Ros Cutrinas Història de la Psicologia 16/10/2011

PAC 1 “Crisis de la psicología: ¿singular o plural?” Caparrós.A.

L'article queens presenta l'historiador espanyol Antonio Caparrós, publicat l'any 1991, ens exposa l'existència de la crisi que pateix, des dels seus inicis, la posició científica de la psicologia.

L'autorconstata, primerament, la diferenciació que presenta aquesta disciplina amb la resta de ciències. Seguidament es relaciona aquesta consciència de crisi amb les categories de Kuhn, presentades en els seusanàlisis de la psicologia i la seva historia, i els diferents usos que avarca, en psicologia, el concepte “crisi”; extrapolant-lo a un esquema que va més enllà d'un esdeveniment d'estructura fixa,produïts en un rang de temps determinat.

Caparrós afirma que aquesta mentalitat, aquesta idea de crisi, sorgeix de la reflexió dels mateixos professionals respecte a la seva pròpia creació integral dela disciplina.

L'escrit segueix amb la consideració de la ciència com a resultat d'un procés, deixant enrere una idea de ciència ja donada i escrita. Manifesta la posició científica que gosa lapsicologia però nega que es demostri aquest estatus científic per els mètodes usats per aconseguir-la, tot i que els processos d'investigació es comparteixin amb bastant freqüència amb els d'altresciències.

Caparrós tenca aquesta opinió indican que la solució s'ha de trobar en els orígens històrics de la psicologia, la sociologia de la psicologia, entre altres.

L'autor espanyol encara laformació de ciència a partir de processos investigadors i de l'adquisició d'unes conclusions gràcies a aquests. Aquestes investigacions procedeixen d'unes comprovacions experimentals. Recalca també, queuns mètodes amb una lògica i un rigor determinat no garantitzen l'abstracció d'uns resultats científics reals o viables al cent per cent. Si llegim entre línies ens deixa caure que tot i que de la...
tracking img