Pac 1 intervenció psicopedagògica uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1170 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

PRIMERA ACTIVITAT D’AVALUACIÓ CONTINUADA.


Identificació i avaluació de les necessitats.


ÍNDEX


1. Elaboreu un guió que sigui la base de l’exposició al Claustre de professionals, on s’expliqui les característiques principals de la discapacitat intel·lectual.


2. Elaboreu el guió amb els aspectesfonamentals que han d’orientar el treball d'identificació i avaluació de les necessitats d'aquesta alumna, per tal de poder exposar al Claustre, amb anterioritat a l'inici del nou curs, una informació detallada que permeti dissenyar la resposta global que caldrà oferir-li.


3. (Reflexió) Com es pot contribuir significativament, des del treball d'identificació i avaluació de les necessitats, alprocés de desenvolupament de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual?

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.

• Monton, M.j., Redó, M. (1996). La evaluación psicopedagógica: fases, procedimientos y utilización. En C. Monereo i Isabel Solé (coords.). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid. Alianza.

• Giné, C. (1997). L’avaluació deles necessitats educatives especials dels alumnes: la necessària col·laboració dels mestres i dels psicopedagogs. Suports. Revista Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol 1. Núm. 1. 1-9. Vic. Eumo.

• Giné, C (coordinador)(2001). El retard mental. Intervenció psicopedagògica en els trastorns del desenvolupament (módul 1). CD-ROM. Barcelona: UOCM.Jose T.1. Elaboreu un guió que sigui la base de l’exposició al Claustre de professionals, on s’expliqui les característiques principals de la discapacitat intel·lectual.


- Concepte de retard mental: petita introducció de l’evolució històrica i de les definicions per arribar al model educatiu (nomenar algunes característiques) Debat per substituir retard mental per deficiènciaintel·lectual.


- Evolució de la definició de retard mental. La més recent:“ El retard mental és una discapacitat que es caracteritza per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa expressada en les habilitats conceptuals, socials i pràctiques, originada abans del 18 anys.” (AAMR (2002, p.1)).


-Característiques bàsiques de lespersones amb discapacitat intel·lectual:


➢ No constitueixen un grup homogeni.


➢ El seu desenvolupament es produeix més lentament però seguint el mateix patró evolutiu que els infants considerats “normals”.


➢ Desenvolupament influït per l’organisme i les oportunitats i experiències que aporta l’entorn.


➢ Salut: els problemes de salut depenen de les causes del retardi el nivell d’afectació. Poden ser més freqüents i quan es donen dificulten el desenvolupament i fan més complexa l’adaptació social.


➢ Desenvolupament motor: ritme més lent que porta conseqüències en el desenvolupament cognitiu ( més dificultats per observar i explorar objectes, comunicar-se...)


➢ Desenvolupament cognitiu: mostren més limitacions en diferents capacitats:▪ Convertir els objectes i esdeveniments en símbols i “guardar-los” en la memòria.


▪ Recuperar la informació i utilitzar-la adequadament en cada situació resolent problemes.


▪ Elaborar representacions que transcendeixen en el context immediat.


▪ Comprendre el món que els envolta i comprendre’s a sí mateixos.


▪ Emprar de manera adequada el llenguatgecom a vehicle de comunicació.


▪ Adaptar-se a les exigències de la societat.


➢ Desenvolupament de les habilitats socials i comportament adaptatiu: mostren limitacions en habilitats necessàries per adaptar-se a un context social determinat, per canviar el comportament individual per tal d’ajustar-se a les demandes d’una situació, per anticipar situacions determinades i les...