Pac 1: introduccio a la psicologia de la percepció

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1682 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓ

• Presentació i objectius

• Enunciats: descripció de la pràctica

• Materials

• Criteris d’avaluació

• Format d’entrega

• Data límit d’entrega

Presentació

Aquesta PAC consta de tres parts, a través de les quals es treballaran aspectes fonamentals del mòdul 1 de l’assignatura: Introducció a la Psicologiade la Percepció. En la primera part es tracten alguns dels conceptes fonamentals sobre els quals s'assenta l'assignatura i es reflexiona sobre quines podrien ser les conseqüències físiques i psicològiques de no percebre (privació sensorial). A la segona part es plantegen qüestions teòriques sobre psicofísica. Finalment, a la tercera secció veurem el vídeo d'un experiment que ens permetràreflexionar sobre altres variables que poden afectar la percepció.

Enunciat de la PAC

PRIMERA PART

1.- Defineix els conceptes de sensació i percepció i explica les diferències entre ambdós.

Sensació són experiències immediates i pures, provocades directament pels estímuls. És el procés de rebre, traduir i transmetre missatges del món exterior al cervell, es a dir, el procés mitjançant el qualels receptors sensorials capten informació, la transdueixen (transformar energia física en elèctrica) i la transmeten al cervell.

Percepció és el procés cognitiu que permet interpretar i comprendre el nostre entorn. Es un procés més complex per el qual s’organitza i interpreta la informació rebuda del món interior i exterior.

Diferencies entre sensació i percepció:

- La sensació sonexperiències immediates i pures, mentre que la percepció es un procés més complex.
-La sensació es un procés fisiològic on es relacionen les sensacions amb l’activitat dels receptors sensorials. La percepció es un procés constructiu que implica diferents processos cognitius com la memòria.
- La sensació consisteix en la detecció d’un estímul sense que hagi estat elaborat o dotat de significat,mentre que la percepció implica un procés de organització i interpretació en funció de
les nostres experiències, necessitats, desitjos i objectius.
- La sensació implica l’activitat del receptors sensorials i la percepció l’activitat fisiològica del cervell.

2.- D'acord amb la definició de sistema sensorial de Munar, Roselló i Sánchez-Cabaco (2008), que trobaràs en els materials, quinsarguments aportaries en un debat per defensar la impossibilitat de que existeixi la telepatia? [pic]

|Definició de telepatia (wikipedia): Es la transferència de pensaments o sentiments entre individus a traves de la ment, sense l’ús dels cinc |
|sentits. |
||
|Segons Munar, Roselló i Sanchez-Cabaco (2008), perquè es pugui produir el procés perceptiu, es a dir per proporcionar-nos informació en el món|
|en que vivim i poder adaptar-nos es necessari 3 factors fisiològics: receptors sensorials, vies de transmissió nerviosai àrees de projecció |
|cortical, segons aquesta definició en la telepatia el primer factor (receptors sensorials) no existeix, no hi ha captació d’estímuls |
|provinents de l’entorn com a conseqüència no hi ha transformació d’energia física a energia elèctrica que arribi fins al cervell per |
|organitzar-la i interpretar-la. Penso que la teoria de Munar, Roselló iSanchez-Cabaco (2008) es incompleta ja que existeixen altres |
|mecanisme per tindre consciencia del entorn i la telepatia es un d’ells, per exemple hi han molts estudis on s’ha demostrat que els germans |
|bessons encara que estiguin separats físicament podem sentir i pensar el que li passa a un o a altre. |

3.- Defineix el concepte de privació...
tracking img