Pac 1 mètodes, dissenys i tècniques d'invesigació en educació

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (365 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC1

Nom alumne:

1.

a) F
b) F
c) V
d) V

2.

| |C, E, R? |
|1 |R |
|2 |C |
|3|C |
|4 |R |
|5 |E |
|6 |E |

3.

referència:
Fernàndez-calvo,B. Rodríguez-Pérez,R.Contador,I. Rubio-Santorum,A. Ramos,F.(2011). Eficacia del entrenamiento cognitivo basado en nuevas tecnologías en pacientes con demencia tipo Alzheimer.Psicotheme,Vol.23,(nº1)44-50.

4.Variable/s independent/s: L’efecte de les teràpies, en aquest cas de tres condicions experimentals.

Variable/s dependent/s: L’Alzheimer, o la memòria del pacient, tenint en compte que els casostractats es troben en una fase inicial de la malaltia.

5.

a. N’hi ha?si
b. Quina? La heterogeneïtat del mètode d’aplicació
c. Què s'ha fet per controlar-la? Per controlar-lahan aconseguit que tots els participants de l’experiment, és a dir, els tres grups rebessin les dues modalitats d’intervenció, inclús els quals no rebien cap tipus d’intervenció.

6.

El treball norespecta del tot el format bàsic ja que la primera plana inclou tant el títol i les dades dels autors, com el resum en castellà i anglès que hauria de figurar a la segona plana.
El resum és correctei segueix les pautes indicades per l’APA. S’ajusta a l’extensió màxima tractant-se d’un treball d’investigació i estudi de casos. La introducció és correcta.
En quan als mètodes, identifica elsparticipants, els instruments, el procediment, l’anàlisi de dades, els resultats i la discussió i conclusions. Proporciona referències dels mètodes acreditats i dels resultats obtinguts d’índoleestadística. En general considero que s’ajusta a les condicions de l’APA.

7.

Considero que aquest estudi encaixa dins d’un paradigma experimental ja que vol sotmetre a comprovació hipòtesis causals....
tracking img