Pac1

Páginas: 2 (475 palabras) Publicado: 4 de enero de 2012
Prova d’avaluació continuada 1

INTRODUCCIÓ AL PATRIMONI CULTURAL:
EL TURISME CULTURAL – LES NOVES FORMES DEL PATRIMONI CULTURAL - PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS I ATRACCIONS DE TURISMECULTURAL

Enunciat

Per superar aquesta PAC cal respondre breument les següents preguntes:

1.- Arran de la diversificació i l’extensió del turisme com a fenomen global, han aparegut novesaccepcions per vincular-lo amb els seus efectes sobre les comunitats locals, i entre aquestes trobem la de turisme sostenible. De què parlem quan ens referim a aquest tipus de turisme? Creus que el turismecultural genera més possibilitats de sostenibilitat que altres modalitats? Raona la teva resposta.

El turisme sostenible són aquelles formes de turisme que respecten el medi (natural, social,..) iels valors i creences d’una comunitat. Aquesta forma de turisme promou un intercanvi entre les persones que visiten un espai turístic amb les persones que hi resideixen. El turisme sostenible a mésaporta grans beneficis (financers, culturals,...) per a aquestes persones residents.

Des del meu punt de vista crec que el truisme cultural genera moltes possibilitats de sostenibilitat. Si ens fixemen les 3 condicions que presenta la definició de turisme cultural donada per la DG XXIII ( Direcció General de la Política de l’Empresa, Distribució, Comerç, Turisme i Economia Social de la ComissióEuropea) hi trobem alguns punts en comú amb la definició de turisme sostenible. En la primera condició és posa de manifest el desig de conèixer persones que té el turista cultural, i en la segonal’intercanvi d’idees que proporciona aquest turisme; aquestes dues condicions es posen de manifest en la definició de turisme sostenible en l’intercanvi que hi ha entre els visitants i els residents.

2.-Genèricament es defineix el turisme cultural com aquella modalitat que aglutina el conjunt de desplaçaments de persones cap a una destinació cultural específica fora del seu lloc de residència...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pac1
  • Pac1
  • pac1
  • Pac1
  • PAC1
  • PAC1
  • Pac1 rrhh
  • PAC1 TEAN

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS