Pac1

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (525 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Activitat 1:Es presenten dos documents recents de reflexió sobre l’educació i les polítiques educatives . Els dos documents són de naturalesa molt diferent però tenen elementscomuns que us han de permetre una activitat de lectura, reflexió, anàlisis i comparació al voltant de propostes i processos de polítiques educatives, en relació al primer mòdul dels materials del’assignatura.Els documents els trobareu en fitxers adjunts i tracten de :1 - La Conferència Nacional d’Educació va ser un fòrum obert de treball i de debat a Catalunya alvoltant del sistema educatiu . Els treballs van finalitzar el mes de juny de 2002 i havien començat dos anys abans . El dia de posada en marxa de la “Conferència Nacional“ el professor Alejandro TianaFerrer va dictar una conferència : “Logros y desafíos de la educación al inicio del siglo XXI”, que es troba a la pàgina del Departament d’Ensenyament , “Consell Superior d’avaluacio”http://www.gencat.net/educacio/csda/index.htm a la “Conferència Nacional d’Educació “ a l’apartat de presentació.http://www.gencat.es:8000/cne/conferencia.html

2 - A l’empara de la UNESCO el Fòrum Mundial sobre la Educació va celebrar un congrés l’abril de 2000 a Dakar , Senegal establint un “ Marc d’Acció “ ( Educació per a tothom ). Es tracta d’un document general referit a tot el món sobre el valor i la necessitat de l’educació. No és un document de política educativa de govern , sinó més aviat una declaració d’intencions quehauria de tenir incidència en les polítiques educatives dels governs i en la “globalització de la política “. Llegint-lo es pot valorar les diferències ,en qüestions d’educació ,que hi ha entre elspaïsos desenvolupats i subdesenvolupats . Així mateix fa pensar en les diferències que s’estableixen entre les nostres preocupacions , necessitats i polítiques educatives i les d’altres països que...
tracking img