Paisos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (317 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
|Països desenvolupats |Països subdesenvolupats | |
|Natalitat i fecunditat |Taxes de natalitat molt baixes, en alguns països |Elevada natalitat, supera el 30%0. Les taxes de |
||són inferiors a l’11%0. I la taxa de fecunditat |fecunditat són altes, però hi ha diferències |
| |mitjana és d’1.5 fills per dona.|importants entre els països. Hi ha països que |
| | |supera els 3 fills per dona i d’altres 5 fills per |
|| |dona. |
|Mortalitat infantil |Baixa mortalitat infantil, pels avenços i cura |Altamortalitat infantil, moren 92 menors de 5 anys|
| |dels infants. |per cada 1000 nascuts, enfront dels 8 que moren als|
|| |països desenvolupats. |
|Esperança de vida |Elevada esperança de vida, supera els 79 anys. |Esperança devida baixa, als països africans no |
| | |arriben als 40 anys, a causa de la malnutrició i |
| ||conflictes armats prolongats. |
|Població gran |El 20% de la població té més de 64 anys, és a dir,|Només el 5 % delshabitants d’aquests països té més|
| |elevada població vella. Els més afectats són Japó |de 65 anys. És a dir, que predomina més la població|
| |iEuropa. |jove. |
|Creixement demogràfic |Alt, perquè hi ha una baixa mortalitat i una |Baix, perquè hi ha...
tracking img