Palma romana

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3626 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ON ÉS LA PALMA ROMANA?
INTRODUCCIÓ

El treball, com ja ho diu el títol, es tracta de informar-me, i posteriorment, donar la meva opinió sobre on es situa la Palma romana. El treball està estructurat en diverses part, primerament faig una petita introducció sobre la conquesta de l'illa de Mallorca, conquesta que inclou a totes les balears, i la raó que va dur a un moment determinat a serconquerida, després de ser ignorada, fet que té molt a veure amb la posterior col·locació de les dues ciutats més importants de l'Illa.

Seguidament explic una mica la problemàtica arqueològica per l'estudi de ciutats anteriorment habitades i actualment reconstruïdes modernament, fent que sigui molt dificultosa un fàcil i correcte estudi, dificultats que després duen a errorsd'interpretació dels fets històrics, tal com passa amb l'objecte d'estudi del treball.

I sobretot, la tesi més important del treball és el debat sobre on està la Palma romana, per aclarir-ho mostraran diverses tesis importants que han anat succeint amb el temps, per al millor entesa de les localitzacions he aferrat els mapes corresponents de cada hipòtesi. Finalment vaig una petita conclusió on hiafegesc la meva opinió enfront l’incògnita.

PALMA EN TEMPS DE L'IMPERI ROMÀ.

Les Balears van ser conquerides per Quint Cecili Metel al 123 a.C., des d'un punt de vista polític i administratiu aquest arxipèlag va quedar unit a la Península, englobat primer en la Hispania Citerior i, a partir d'August, en la Tarraconensis. Aquesta conquesta va suposar la fundació dels nuclis de Palma iPollentia a Mallorca.

Entre les poques referències el fenomen urbà conservades a les fonts clàssiques de que disposem, cal destacar que Pomponi Mela es refereix a aquestes dues fundacions tot qualificant-les de "coloniae" (colonies), mentre que Plini el Vell, les titlla d'"opida ciuium Romanorum" ("campament dels ciutadans romans"). Aquesta diferencia ha originat interpretacionsdiferents les quals en línies generals, suggereixen un inici com a fortalesa, d'origen militar, i una refundació com a coloniae cap a tercer quart de segle I a.C.

Les conquestes de Metel suposen l'inici del control militar romà sobre les Balears i marquen el punt de partida d'un llarg procés de romanització en el conjunt de l'arxipèlag. Les operacions militars romanes a l’arxipèlag, però, esvan limitar a les illes de Mallorca i Menorca, en tant que Eivissa no va ser escenari d’accions bèl·liques.

Les Balears varen ser les últimes del mediterrani occidental en ser conquerides, segurament no devia ser imprescindible pels interessos de l'Imperi romà, i si es va dur a terme la conquesta, va ser per la pirateria que hi havia, l'objectiu de les operacions va ser el restabliment dela seguretat en la ruta de comunicació marítima que enllaçava la península itàlica amb l'Ibèrica, aquesta necessitat va ser la que va condicionar l’ubicació dels primers assentaments romans a l’arxipèlag, orientats prioritàriament a activitats de vigilància del litoral. Això du a la disposició estratègica de Palma i Pollentia, dominant respectivament, les badies sud-occiedental i nord-oriental deMallorca, argumentació que dona més pes a la tesi de que la Palma romana està al subsòl de la Palma actual. Tot i això hi ha diversos aspectes que impedeixen fer afirmacions sobre aquesta hipòtesi.

El primer iterés arqueològic per la Palma romana deriva de la polèmica generada entorn de la situació de la ciutat. El topònim de Palma s'havia perdut, i el nom de Palma de Mallorca esregularitzarà a partir dels Decrets de Nova Planta, al segle XVIII. Un cop perdut, el topònim, l'únic que semblava que podia posar-se en relació amb la ciutat de les fonts era la denominació "Es Palmer", prop de Campos, a la zona sud de l'illa, hipòtesi defensada per alguns autors.

A part, el descobriment de la necròpoli de Sa Carrotja, al costat del nucli de Ses Salines, i d'un bon nombre de...