Parkinson realidad virtual

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 62 (15422 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Proxecto de Fin de Máster Máster en Dirección de Proxectos Universidade de Santiago de Compostela

Sistema de realidade virtual para a realización de probas médicas sobre pacientes con Párkinson

Autor: Luis A. Vázquez Santiago, Novembro de 2010

Traballo Fin de MDP | Luis. A Vázquez

Sistema de realidade virtual para a realización de probas médicas sobre pacientes conPárkinson

2

Contido Traballo Fin de MDP | Luis. A Vázquez

3

Contido
Resumo.......................................................................................................................................... 5 Introdución .................................................................................................................................... 6 Xustificación econtextualización .............................................................................................. 6 Coñecementos preliminares ..................................................................................................... 7 Desenvolvemento do Plan para a dirección do proxecto ............................................................ 9 1. 2. Ciclo de vida doproxecto .................................................................................................. 9 Xestión da integración e alcance do proxecto ................................................................ 12 Acta de constitución do proxecto ....................................................................................... 12 Definición preliminar do alcance eespecificación inicial de requisitos .............................. 18 Verificación e control do Alcance ........................................................................................ 20 EDT ...................................................................................................................................... 21 3. Xestión do tempo doproxecto........................................................................................ 26 Identificación e definición de actividades ........................................................................... 26 Desenvolvemento do cronograma e estimación de recursos............................................. 31 4. Xestión dos custos do proxecto...................................................................................... 35 Estimación de custos ........................................................................................................... 35 5. Xestión da calidade do proxecto ..................................................................................... 38 Política de xestión da calidade............................................................................................ 38 Estratexias para el Aseguramento da Calidade ................................................................... 39 Métricas e indicadores ........................................................................................................ 40 6. Xestión dos recursos humáns do proxecto ..................................................................... 42Organigrama e responsabilidades do proxecto .................................................................. 42 Plan de Xestión de Persoal .................................................................................................. 43 7. Xestión dos riscos do proxecto ....................................................................................... 45 Planificación da xestión deriscos ........................................................................................ 45 Rexistro de riscos e resposta aos mesmos .......................................................................... 48 Conclusións ................................................................................................................................. 52 Bibliografía...