Pau 2008 -2009

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1653 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
AUProves dʼaccés a la Universitat. Curs 2008-2009

Història
Sèrie 4
Escolliu UNA de les dues opcions (A o B).

OPCIÓ A Exercici 1 Davant de l’amenaça d’una violació legislativa del dret públic, subsegüent a una violació pública, ostentosa i tumultuosa dels drets constitucionals, va despertar-se en l’ànima catalana un moviment de protesta, determinador d’un estat d’unitat efectiva de laconsciència del nostre poble: tal fou, a la primeria, la Solidaritat Catalana. […] Cal abans de tot, per a assolir aquesta alta finalitat de regeneració nacional, portar aquesta energia social salvadora a les funcions que només per invasió del poder o per atonia de la iniciativa social han vingut a ser funcions administratives directes o delegades de l’Estat, com l’ensenyament, la beneficència, lesobres públiques […]. Condició obligada de l’autonomia de les regions i dels municipis és l’atribució a aquests organismes de recursos econòmics propis […]. Aquests són els principis en què informaran llurs campanyes parlamentàries els senadors i diputats de la Solidaritat Catalana. FONT: Solidaritat Catalana. Programa del Tívoli, 1907. Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Digueu quines reivindicacions apareixen a la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2 a) Expliqueu les característiques de la situació política a Catalunya entre 1901 i la crisi de la Solidaritat Catalana.
[1,5 punts]

b) Expliqueu l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de laSetmana Tràgica.
[1,5 punts]

Districte Universitari de Catalunya

Exercici 2

FONT: Espert. Junta Delegada de Defensa de Madrid, 1936-1939.

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Expliqueu el missatge que transmet la font.
[0,75 punts]

Pregunta 2 a)Expliqueu el procés d’internacionalització de la Guerra Civil i feu referència al paper de les potències europees i a la No-intervenció.
[1,5 punts]

b) Sintetitzeu les fases de la Guerra Civil des del punt de vista militar.
[1,5 punts]

2

OPCIÓ B Exercici 1 Crisi del 1917. Paralització laboral. Àrees i nuclis on fou més important

FONT: Gabriel TORTELLA CASARES et al., Revoluciónburguesa, oligarquía y constitucionalismo: 1834-1923. Barcelona: Labor, 1985.

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta.
[0,5 punts]

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font.
[0,75 punts]

c) Descriviu les àrees i els nuclis on la paralització laboral va ser més important.
[0,75 punts]

Pregunta 2 a) Expliqueu la crisi del 1917 i elsefectes que va tenir en la societat i la política espanyoles. Feu referència als anys del pistolerisme.
[1,5 punts]

b) Expliqueu l’establiment i les principals realitzacions de la dictadura del general Primo de Rivera.
[1,5 punts]

3

Exercici 2 Ordre del governador civil de la província de Tarragona Declarado único idioma oficial el castellano, es natural, dando con ello sentido deunidad, que todo rótulo, letrero, cartel, etc., que esté expuesto al público sea redactado en el idioma oficial. Por otra parte es igualmente lógico que los nombres de las calles, los carteles indicadores […], de establecimientos […] sean asequibles y comprensibles para aquellos españoles no oriundos de esta Región […]. Se da un plazo que finaliza el día 1° del próximo mes de mayo para elcumplimiento de la presente circular, del cual son responsables los señores Alcaldes y a la que darán la máxima publicidad. ¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! Tarragona, 18 de abril de 1939. Año de la Victoria. El gobernador civil: Mateo Torres Bestard. FONT: Josep BENET. Catalunya sota el règim franquista: Informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Catalunya pel règim del general Franco....
tracking img