Pedagogia de l'art

Páginas: 8 (1909 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2011
Índex

Introducció.......................................................................................pàg.1

Representacions socials i identitat dels artistes........................pàg.2
I.I. El discurs i la identitat.......pàg.2
I.II. Identitat de l’artista..........pàg.2

Visions sobre la modernitat i postmdernitat.............................pàg.3
II.I. Lamodernitat.................................pàg.3
II.II. La postmodernitat.........................pàg.3

Legitimació de l’art...................................................................pàg.3
III.I. L’estètica.......................................pàg.4

Elitisme vs Cultura popular......................................................pàg.4
IV.I. Què és la cultura popular?............pàg.4Conclusions..............................................................................................pàg.5

Bibliografia................................................................................................pàg.6

Introducció.

En aquesta assignatura hem tractat el paper que juga l’art a la societat així com també la formació dels artistes i la construcció de la seva identitatprofessional.
Tots aquest aspectes els hem exposat i debatut a l’aula, ja que són importants a l’hora de concienciar-nos de la nostra pròpia societat, perqué nosaltres, els estudiants, tendim a agafar com a model allò que ens han ensenyat o hem vist i aquesta assignatura ens ajuda a trobar el nostre propi camí.

En quant a la metodologia seguida a l’hora d’exposar els temes ha estat la següent: enshem dividit en petits grups, responsabilitzats cadascun de preparar i argumentar una sessió determinada.
Elitisme vs. Cultura popular (i educació general artística) va ser el tema que vam exposar el meu grup i jo.
Per aquest motiu em basaré i partiré d’aquest tema per enllaçar altres temàtiques d’importància i d’interès per aquesta assignatura, com és el cas de la legitimació de l’art, el rolsocial de l’art, discurs i representacions socials, construcció social de la identitat de l’artista, etc. per a adoptar una mirada crítica i de reflexió envers l’art, ja que moltes vegades no ens hem plantejat alguns aspectes de vital interés per a endinsar-nos en aquest món o simplement no hem trobat una resposta a preguntes que habitualment ens solem fer: que és l’art i que no és? Quines són lescategories que utilitzem com a paràmetres per a la seva avaluació?

Primerament exposaré què és un discurs, ja que el llenguatge s’estructura en forma de discursos i per entendre el sentit de qualsevol significat cal contextualitzar-lo dins un discurs determinat. És important assolir què és un discurs perquè és essencial per a representar un cert esdeveniment, encara que un sol objecte, fet opersona pot generar més d’un discurs.

Representacions socials i identitat dels artistes.

I.I. El discurs i la identitat.

La identitat és el resultat de la interacció amb altres persones i per tant, es basa amb el llenguatge. Es construeix a partir de discursos que ofereix la cultura de cada persona, la nostra identitat és el resultat de l’entrellaçament de molts fils: per exemple el del’edat, el de la classe social, el del sexe, el de la raça...Tots aquests fils s’uneixen per formar el teixit de la identitat.
Els límits de l'obra no acaben on acaba la seva superfície: els seus mecanismes de comunicació poden estar dintre d'un discurs visual, d'un discurs històric o reivindicatiu. El discurs de l'obra és una posició davant el contemporani; poden ser un reflex de les institucions queels financen, o dels públics.
Erikson (1980) va definir la noció d’identitat com “la diferència personal inconfusible; l’autodefinició de la persona davant d’altres persones, davant la realitat i els valors.”
Així doncs, podem afirmar que la identitat de cadascú és el resultat del procés continu de construcció en què participen un gran nombre de discursos, per tant l’origen de la identitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • l'art
  • L'Art.
  • L'art a la prehistòria
  • Historia de l'art
  • historia de l'art
  • Historia de l'art
  • Història de l'art
  • Introducció de l'Art

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS