Pedagogia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (671 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Llar d’infants (Anna)
Dintre de el Institut Municipal d’Educació de Tarragona trobem un departament exclusivament dedicat a les Llars d’infants. Això és degut a que per llei les llars d’infantspertanyen a la competència municipal i la seva gestió es independent (en certa mesura) al Departament d’Educació. Aquest Departament de la Generalitat de Catalunya s’encarrega de finançar - per mòdulspreestablerts proporcionals al volum d’alumnes – part dels costos de les llars d’infants. L’altra part se’n fa càrrec l’ajuntament i les famílies, les quals paguen una quota determinada.
Cal esmenarque existeixen dos tipus de llars d’infants segons el tipus de gestió que s’hi du a terme. Per un costat trobem les de gestió directa les quals son administrades per els òrgans pertinents del’ajuntament. Per l’altre costat es troben les de gestió indirecta, que en definitiva són empreses externes que han sol·licitat fer-se càrrec d’aquest servei tot complint una sèrie de condicions i requisitsimposats pel municipi com són el finançament o les línies pedagògiques entre d’altres.
Principalment aquesta secció de L’IMET és l’encarregada de coordinar tant organitzativa com pedagògicament les llarsd’infants del municipi. Però més enllà de la coordinació entre llars d’infants també exerceix la funció d’òrgan de contacte per a les famílies, els equips de suport implicats i l’administració. Pertant, podem dir que es troba en el punt mig entre el departament, els professionals i els usuaris.
Cada municipi compta amb un òrgan com aquest, fet que facilita la detecció de les necessitats reals dela zona i en conseqüència ofereix un servei més adequat i contextualitzat amb els usuaris que el requereixen. En aquest sentit, Tarragona ha aconseguit ser puntera en dos aspectes concrets.
D’unabanda, la gran oferta de places que n’ha derivat d’un “boom” de llars d’infants que hi ha hagut en els darrers anys. Val a dir, que tot i aquest fet, encara no es pot absorbir tota la demanda del...
tracking img