Peliculas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (467 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978: PRINCIPIS GENERALS.
DRETS I DEURES FONAMENTALS DELS ESPANYOLS

1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978

La Constitució espanyola preval sobre la resta de lleis.Están sotmesos els ciutadans i els poders públics.

La Constitució es una norma suprema de l'estat i conté un conjunt de regles relatives a l'organització i les institucions de l'estat, inclou unadecalració de drets i llibertats de individuals i col·lectives, els principis de l'organització política de l'estat i els que han de guiar l'actuació dels poders públics.

Per poder ser reformadarequereix un procediment especial diferent a les altres lleis.

La Constitució espanyola, publicada el 29 de desembre de 1978, fou elaborada per les Corts (Congrès i Senat) amb l'acord dels partits mésrevellants, llevat el partit nacionalista basc, que es va abstenir. va ser aprovada per les dues cambres el 31 d'octubre, ratificada per referèndum el 6 de desembre, sancionada per Sa Majestat el Rei el27 següent i promulgada el 29 de desembre de 1978.

La Constitució espanyola ha seguit els següents passos:

El congrès dels Diputats, constituït desprès de les eleccions de 15 de juny de 1977,eligeix una comissió o Ponència Constitucional que redactarà l'esborrany de la Constitució.
El 31 d'octubre de 1978 se somet a referèndum el projecte de Constitució. El poble espanyol l'aprovamajoritàriament.
El 27 de desembre de 1978, es promulgada i sancionada pel Rei. El dia 29 es publica al BOE i entra en vigor a la mateixa data.
El 27 d'agost de 1992, es promulga la primera modificació dela Constitució que es publica al BOE el 28 del mateix mes i any.

1.2

La constitució consta de un títol preliminar i de deu títols amb un total de 169 articles, disposicions adicional,transitòries, una derogatòria i una final.

El Títol I desenvolupa els drets i deures fonamentals dels espanyols i estrangers.
Els Títols II a VI defineix els òrgans del poder: la Corona, les corts, el...
tracking img