Pensamientos

Páginas: 2 (396 palabras) Publicado: 24 de noviembre de 2011
zii aLgoo eeh apreendiidoo eeszquee... Laasz coosasz paszan poor aLgoo.. =D y pszz hay peersoonaasz quee LLegan a thuu viidaa paraa enseeñarthee y poocaasz LLegaan paraa queedarsee... y zabeeszcuanthaasz veceesz thuu mee haasz diichoo quee mee amaasz y cuanthaasz dee eLLasz an zsiidoo ciierthaasz... eeszthaasz maL zsii piienszasz quee en Laa viidaa zsiiempree zsee ganaa.... y zsee vaa poor ahiidiciiendooLee a meedioo mundoo TE AMOO.. aLmenossz zabeesz quee sziigniifiicaa... apueesthoo quee noo!!!... dathee cuentee dee quee tiieneesz quee cambiiar... apreendeer a vaLoorar y a darthee queenoo toodoo en Laa viidaa eesz diineeroo...!!! quee noo sziiempree szee ganaa... y quee dee Loosz erroreesz zsee debee dee apreender y noo zsooLoo dee Loosz tuuyoosz pueeszthoo quee tuu vidaa noo teeaLcanzaaraa paraa vivirLoosz toodoszz... apreendee dee Loo erroreesz dee Loosz demaasz tambiien... y noo deejeesz quee tuu oorguLLoo pueedaa maasz quee thuusz zsentiimiientooszz.... tee azseeguroo deequee si tee daasz cuenthaa dee toodoo eeszthoo thuu viidaa vaa a cambiiar... y reecueerdaa quee nunkaa eesz tardee paraa nadaa....
peeroo bueenoo aveeceesz piienszoo quee deszpeerdiicioo miiszpaLabraasz diiciendoothee toodoo eeszthoo... y saabeesz quee eesz Lo quee maasz mee dueLee qee mee Laasztiimeesz diiciendoomee quee yhoo noo zsee nadaa quee eesz thu viidaa... quee thuu zabraasz Loo queehaceesz coon eeLLaa.... y zsii tiieneesz razoon eez thuu viidaa y thuu zaabrasz quee haceer coon eeLLaa =( zooLoo zsee quee aLgun diia tee arrepentiirasz dee seer coomoo ereesz... y noo poorqee aLgiienmaasz tee dijaa eszthoo quee yhoo tee eezzthooy diiciiendoo... siinoo poorqee thuu miszmoo tee canzaaraasz dee szeer Laa peerszoonaa quee ereesz.... =((
espeeroo quee cuandoo cambiiesz noo Loo hagaaszpoor nadiiee... haasz Loo poor tii poorqee aLfiinaaL dee cuanthaasz zsooLoo tee tendraasz atii.... poorquee thuu viidaa ni hooy,, nii nunkaa vaa a dependeer dee nadiiee....
niñoo.... enn tii...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pensamiento
  • Pensamientos
  • Pensamientos
  • Pensamiento
  • Pensamientos
  • Pensamientos
  • Pensamientos
  • Pensamiento

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS