Persona humana. ciutadania

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 16 (3847 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PERSONA HUMANA. CIUTADANIA

En aquest segon bloc del temari de l’assignatura Legislació i administració a l’educació social, tractarem i analitzarem, des d’una perspectiva ètica i jurídica, un ventall de conceptes relacionats amb la posició de la persona dins el context social, és a dir, la persona com a nucli de relacions en la societat i com a element bàsic de la ciutadania.

La vidahumana es caracteritza pel fet que freqüentment hem de prendre decisions i actuar. A diferència d’altres animals, la nostra conducta és, en la majoria dels casos, conscient i voluntària. Sabem més o menys què fem i ho fem més o menys lliurement. L’ésser humà és un animal que actua, que realitza autèntiques accions, és a dir, és un animal que delibera i decideix. Sovint ens fem preguntes del tipus , , .En alguns àmbits i circumstàncies, la resposta a aquestes preguntes i la presa de decisions no planteja especials problemes. Per exemple, posar un canal de televisió o un altre en funció del programa que vulgui veure; agafar o no el paraigua en funció de la previsió del temps. Però hi ha qüestions que no són tan fàcils de decidir.

Les qüestions sobre les nostres accions poden ser de tipus moltdiferents. Ens podem preguntar quina serà l’acció més racional o eficaç per obtenir determinat resultat, però en molts casos, la resposta a aquestes preguntes no és suficient per poder dir que hem de fer. Ens falta saber si >, si >; és quan llavors entren en acció les qüestions morals i ètiques de la persona.

Quan parlem d’aquestes qüestions morals i ètiques fem referència a tot un ventall devalors i conviccions personals que té cada persona i que esdevenen de referents i reguladors de les seves actuacions socials.

És molt important saber determinar aquest valors, doncs d’ells naixeran els valors jurídics, és a dir entre tota la comunitat s’ha determinar i acceptar tot un conjunt de normes socials de caràcter moral i ètic. El dret marca quines conductes són admissibles i quinesno, però hi ha una diferència important entre l’ètica i el dret, entre la moralitat i lo jurídic. Les lleis requereixen una autoritat que les proclami (el poder legislatiu) i possibiliti sancions o càstigs per a aquells que no les compleixi, en canvi la moralitat no ho requereix. Per tal que un conjunt de normes sigui moral només és necessari que les acceptem per convicció pròpia, com a qüestió deconsciència.

Robar o mentir pot resultar profitós a alguna persona en determinades circumstàncies. Ara bé, que sigui profitós a algú no vol dir que sigui moralment correcte. El comportament moralment correcte és independent dels interessos específics d’un determinat individu. Les normes morals són acceptades perquè són universals, perquè creiem que estableixen allò que és el millor per a lahumanitat. Per això, encara que de vegades hem de fer sacrificis, considerem que el compliment de les normes morals està per damunt dels nostres desitjos i interessos particulars. Les normes morals tenen a veure amb els nostres objectius últims i més elevats, amb els nostres ideals i, per això, les normes morals estan per damunt de qualsevol altre tipus de norma tant si és jurídica, de prudència,d’urbanitat, de relacions socials, de racionalitat pràctica, etc.

Actualment la cultura jurídica es veu aliena al àmbit educatiu i per tant no es valora, a més a més està pensada per experts i queda reduïda al àmbit purament judicial. Però a la vida quotidiana, estem emparats i regulats constantment per allò jurídic. Així doncs, tenim present que cada persona i individu disposa d’un conjunt devalors i conviccions pròpies d’actuació social, però en relació amb el seu context social i amb la societat, aquests valors s’han d’autoregular i autogestionar. És a dir, les societats actuals estan regides per un ventall de normes socials i jurídiques que regulen la vida social dels individus que la formen i garanteixen la convivència entre ells. Però de vegades, aquests reguladors de la...