Perspectiva de xénero

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (586 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
A INTRODUCIÓN A PERSPECTIVA DE XÉNERO NOS ESTUDIOS DE CIENCIA POLÍTICA.


Unha reflexión sobre a perspectiva de xénero constitúe o obxecto deste traballo. Centrarémonos na charlaproporcionada o pasado venres por un grupo de politólogas, cuxo proxecto presenta como título o seguinte: A introdución a perspectiva de xénero nos estudios de Ciencia Política. Así mesmo trataremos de dara nosa opinión ó respecto. É importante advertir, que a perspectiva de xénero toma en consideración e presta atención as diferenzas existentes entre homes e mulleres en calquera actividade.
Unhadas características do franquismo era a nula participación da muller na vida pública, xustificando que o coidado da casa, da familia e a procreación de fillos, eran as únicas actividades que llescorrespondía por natureza. A partir da década de 1960 houbo un cambio na actitude con respecto ás mulleres, especialmente tras a súa incorporación a educación universitaria e ao traballo remunerado fóra dofogar. Sen embargo no plano legal as mulleres seguiron sometidas a pais e maridos ata finais do franquismo; coa implantación da democracia queda garantida a igualdade de trato dos xéneros notraballo.
O problema co que nos atopamos na actualidade e que hoxe en día, trinta e dous anos despois, aínda non podemos falar de plena igualdade no ámbito laboral entre homes e mulleres. Este foi o temaque estivo presente durante todo o acto, intentando dar resposta a seguinte pregunta ¿Por qué estas desigualdades hoxe en día? Mais a min o que realmente me chama a atención é o papel da muller nauniversidade. É importante ter en conta de que cada vez hai máis mulleres que homes, sen embargo son poucas as que acaban a súa tese e obteñen o doutoramento polo custo que lle supón. Non obstante istodepende da carreira que se realice, pois segue habendo unha masculinización en certos ámbitos como son o das Ciencias Sociais (Dereito, Economía) ou outras máis salientables como as enxeñerías e...