-Phisic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (821 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Innledning

Til prosjektet vårt valgte vi temaet oppdrift. Dette er noe som er interessant å regne på og noe som er spennende og utføre og forske på i praksis. Problemstillingen vi har valgt er:| |Problemstilling: |
| |Ei bøye festet til et anker blir sjøsatt når det er fjære.Når floa kommer, vil da bøya flyte eller bli dratt under av ankeret? |
| |Underproblemstilling/ skal også svares på:|


Tatt utfallet av problemstillingen i betraktning, hvor mye oppdrift har bøya, og hva må massen til loddet være for å få bøya akkurat under vannflata?
Utgreiing avproblemstilling

Meningen med problemstillingen er at man skal kunne vite hva som skjer når man har vært litt uklok og satt et for kort tau fast mellom bøyen og ankeret på et båtfeste i havet. Vi skal dasjekke ut hvor tungt anker man trenger for at bøya skal bli dratt under, slik at ikke bøyen flyter av sted. Om ankeret er for lett og oppdriften på bøya gjør slik at ankeret blir dratt opp fra bunnen,vil da båten reke vekk når floa kommer. For å svare på problemstillingen må vi regne ut oppdriften på bøya, oppdriften på ankeret, og finne ut hvor mye ankeret veier slik at vi finner ut om oppdriftentil bøya er større enn tyngden til ankeret. Da klarer vi å svare på hovedproblemstillinga. Når vi har regnet ut alt, vil vi også klare å svare på underproblemstillingen.


Teori

Oppdrift

Nårman senker et lodd ned i væske, merker man at det blir lettere i væska enn i lufta. Grunnen til dette er at det er trykk-krefter som virker fra vannet på loddet. Disse kreftene står normalt påoverflaten til loddet, og at kreftene er størst lengst nede i vannet.
Summen av kreftene i horisontal retning: lik null.
Summen av kreftene i vertikal retning: virker oppover.
Summene av kreftene i...
tracking img