Piajet

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1378 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

CURS 2010-2011 2N SEMESTRE

Tutor: Joan Josep Escoda Areste

PAC 1

HISTORIA I TEORIA DEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I DE L’EDUCACIO

MARIA JOSE GARCIA GARCIA

29-03-2011

TEORIA DE PIAGET

• Funcionament de la intel·ligència : (assimilació i acomodació ) Concepte de que la intel·ligència es un procés de la naturalesa biològica. Per ell l’ésserhumà és un organisme viu que arriba al món amb una herència biològica i que aquesta afecta a la intel·ligència. Opera a través de dos processos complementaris ,la assimilació :que es la forma en la que l’organisme s’enfronta a un estímul de l’entorn , i la acomodació que implica una modificació de la organització actual en resposta a les demandes del medi. Aquests dos processos interactuenmútuament en un proses d’equilibri

• El concepte d’esquema : per Piaget els objectes externes son sempre assimilats a alguna cosa , a un esquema mental , a una estructura mental. Per ell un esquema és una estructura mental que pot ser transferida i generalitzada.

• Etapes del desenvolupament cognitiu: per Piaget està clarament relacionat el desenvolupament intel·lectual amb el desenvolupamentbiològic L’intel·lectual és lent i també qualitatiu i consta de diferents construccions d’esquemes. I amb unes etapes diferenciades.

1,-)etapa sensoriomotriu , els dos primers anys de vida.

a) Estadi dels mecanismes reflexes congènits ( 0-1 mes)

b) Estadi de les reaccions (1-4)mes

c) Estadi de les relacions circulars secundaries (4-8) mesos

d) Estadi de lacoordinació dels esquemes de conducte previs ( 8-12) mesos

e) Estadi dels nous descobriments per experimentació (12-18 ) mesos

f) Estadi de les noves representacions mentals (12-24) mesos

2,) Etapa pre-operacional :

a) Estadi pre-conceptual ( 2-4 ) anys

b) Estadi intuïtiu (4-7) anys

3,-)Etapa de les operacions concretes 7-11 anys l:

4-)Etapa de lesoperacions formals dels 11 anys cap endavant-

• El procés d’equilibri , per Piaget el procés d’equilibri entre la assimilació i la acomodació s’estableix en tres nivells :

1,-) L’equilibri s’estableix entre els esquemes dels subjecte i els aconteixements externs.

2,-),l’equilibri s’estableix entre els propis esquemes del subjecte.

3,-)l’equilibri s’estableix entreuna integració jeràrquica d’esquemes diferenciats.

Quan aquests equilibri es trenca en qualsevol dels tres nivells , es produeix un conflicte cognitiu , es llavors quan l’organisme busca l’equilibri , es planteja interrogants ,investiga , descobreix ..... fins a arribar al coneixement que el fa tornar una altre cop a l’equilibri cognitiu,

PLANTEJAMENT DE VYGOTSKY

• La idea decaràcter mediat per mitjà de símbols que tenen els processos psicològics superiors , com a nucli basic de les seves propostes . Distingeix entre la línea natural del desenvolupament i la línea social i cultural del desenvolupament per una banda i de d’anàlisis dels factors explicatius associats a cada línea i a les seves interrelacions mútues per l’altre. El desenvolupament s’ha de concebre com unfenomen complex a on s’atribueixen factors explicatius de tupis biològics , socials i culturals.

La línea natural del desenvolupament origina les funcions psicològiques elementals , que son comunes a la espècie humana i a altres animals , aquestes funcions les controlen els estímuls de l’entorn i no representen una execució conscient de la persona .El desenvolupament s’explicafonamentalment per principis biològics i associats a la maduració neurofisiologia.

La línea social i cultural estaria associada a l’aparició dels processos psicològics superiors que si son propis de la espècie humana , aquests estat mediats per signes , cosa que dona lloc a una execució autoregulada i conscient. El desenvolupament d’aquesta línees es justifica mitjançant factors relacionats amb...
tracking img