Pioneres d'espanya (tdr)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 279 (69741 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball de Recerca

Pioneres d’Espanya

-Sociologia-Andrea Zuchowicky i Cristina Mur

Dirigit per: Soumia

2n Batxillerat 7

Tècnic Eulàlia

Barcelona, 15/12/2007

En primer lloc, voldríem agrair la col·laboració de Dolores, besnéta de la difunta doctora Aleu i Riera, de Mª Montserrat Serrallonga i Sivilla, així com la dels responsables de la Biblioteca FrancescaBonnemaison de Barcelona, de la revista “Mujer y Salud” i de l’associació “Ca la Dona” de Barcelona.

Índex

Introducció ....................................................................................- pàg. 3-4

Situació inicial ...............................................................................- pàg. 5-21
2.1- Prototip de la dona espanyola dels segles XIX i XX
2.2- Origendel feminisme i situació de la dona dels anys 30 als 70

Seguiment biogràfic de les primeres dones llicenciades .......... – pàg. 22-34
3.1- A Espanya
3.2- A Catalunya
3.3- Entrevista amb Mª Helena Cuyás

Comparació de les legislacions catalanes i espanyoles .......... – pàg. 35-50
4.1- Exposició dels drets legislatius catalans
4.2- El dret civil espanyol i el català: la sevainterrelació
4.3- Diferències legislatives entre Catalunya i la resta de l’estat espanyol
4.4- Biografia de Mª Montserrat Serrallonga i Sivilla
4.5- Entrevista de La VANGUARDIA a MªMontserrat Serrallonga i Sivilla

Conclusions ............................................................................ – pàg. 51-52

Llista de referències (Bibliografia) ........................................... –pàg. 53-55

Introducció

Arribat el moment de decidir quin seria el tema que tractaríem en el nostre treball d’investigació, varem descobrir que teníem un interès comú per la sociologia. Allò que ens mogué a realitzar-lo fou l’interès que ambdues mostràvem per a descobrir quines foren les primeres dones que entraren dins de l’àmbit laboral desafiant l’ordre establert fins al moment; quinsforen els seus principals obstacles per assolir el seu objectiu, i quins suports obtingueren per a emprendre la seva lluita per a la igualtat de sexes. Centrarem el nucli del treball en la recerca biogràfica de les pioneres d’Espanya.
L’objectiu de la nostra recerca era desvelar la identitat d’aquestes dones, conèixer la particularitat del seu cas, i paral·lelament investigar el grau deconflictivitat legal d’aquest sector a Catalunya tot comparant-lo amb el de la resta d’Espanya.
En començar a informar-nos sobre el tema, descobrirem que la generalització de certs estudis que pretenien demostrar la inferioritat fisiològica i psicològica de la dona respecte de l’home, comportaren una punyent restricció legal del sector femení intentant desacreditar-lo davant de les diverses propostesprogressistes. Aquest és el cas de la “doctrina de les esferes” o el prototip femení establert en “La Perfecta Casada” de Fray Luis Leon, que determina amb la “teoria de les tres K” el marc en el que s’ha de moure la dona ideal. Posteriorment Dolors Montserdà reiterà aquestes teories formulades evocant la doctrina catòlica per a justificar la evidència d’aquesta subordinació.
Durant la guerra civil,existiren organitzacions que lluitaren en favor dels drets de la dona. Aquest moment històric fou un instant crucial per a la vida de les dones espanyoles degut a la seva mobilització en espais públics, en els fronts, i en diversos sectors laborals, i a la creació d’una agenda pròpia com a dones antifeixistes. La capacitat d’organització es va veure incrementada, juntament amb el seu compromíspolític. La guerra civil suposà un moment de dinamització durant el qual el sector femení pogué desenvolupar un potencial fins aquell instant paralitzat.
La censura produïda durant la dictadura espanyola dels anys 60 i 70 fou la primera dificultat que ens trobarem a l’hora de buscar informació; ens consta que la opressió de la dona s’aguditzà fermament durant aquesta època.
A través de la...
tracking img