Pizas y creps

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (353 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICI 13.- FINAL TEMA 1
1.- Per quines raons creua que són importants l’emplaçament, l’orientació i la distribució interior a l’hora de dissenyar o accedir a un habitatge?
Perque sinó es tenenen compte aquestes raons l’habitatge pot ser mal construit o incomode pels que hi visquin en l’habitatge.e
2.- Indica les diferències principals que hi ha entre els tres tipus de permisos estudiats enaquesta unitat.
Una es la que fa el arquitecte el projecte l’altre son les normes els requisits i l’altre es cuant l’obra esta acabada.
3.- Quins són els aspectes que l’Administració té en compte al’hora de declarar de protecció oficial un habitatge?
Que han de tenir 90 m2 de superficie util.
4.- .- Quins són els aspectes que l’Administració té en compte a l’hora de donar ajuts per a l’accésa l’ habitatge?
A families amb ingresos baixos.
5.-Per a dos habitatges A i B amb la mateixa superfície útil i situats a la mateixa zona, si l’A és de protecció oficial de règim general i el B ésde protecció oficial de règim especial, quin dels dos tindrà un preu més baix?
El de regim general.
6.- Per a què serveis l’Euribor? I la TAE?
Per medir els index de la borsa de l’economia europea.Tasa d’amortisacio europea.
7.- Quines són les obligacions que tenen els propietaris dels habitatges?
Pagar el impost predial
8.- Indica la resposta correcta en cada cas:
8A.- quan una personaviu en un habitatge de lloguer, la quantitat de diners que paga mensualment al propietari es coneix com a:
a) Quota
b) Hipoteca
c) Renda X
d) Interès
8B.- La persona que és propietària d’unhabitatge i el lloga a una altra persona perquè en faci ús es diu:
a) Llogater
b) Arrendador
c) Promotor
d) Arrendatari X
8C.- El període de temps que es tarda a pagar totalment una hipoteca es coneixper:
a) Amortització
b) interès
c) Garantia
d) Préstec X
8D.- Per a accedir a un habitatge, l’opció més assequible per als joves és:
a) La compra
b) La promoció
c) La borsa
d) El lloguer...
tracking img