Pla educatiu del casal dels infants del raval

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1195 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLA EDUCATIU DEL CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL

A tall de resum esquema presentem aquest document on hem sintetitzat i exposat les qüestions que s’havien de respondre així com també informació extra que hem introduït per donar més cos i consistència al treball.

Abans de tot però voldríem parlar de les motivacions que ens han dut a escollir aquest projecte en concret:
· El fet de viure enuna ciutat molt diversa fa que en segons quins barris propers a les nostres residències es visquin situacions socials radicalment diferents al nostre entorn. El raval presenta una problemàtica social d’integració interessant d’abordar i el projecte escollit treballa en aquesta direcció.
· Es tracta d’una intervenció comunitària, no una activitat puntual. Això ens acosta més al tipus de projectesque es descriuen en la lectura complementària i ens dona una visió més global sobre el camp d’intervenció a nivell grupal i de societat.
· El fet de poder disposar d’informació fàcilment gràcies a que algun membre del grup ha participat en aquest projecte del Casal ha ajudat a escollir aquesta opció.

1. INTRODUCCIÓ

En aquest punt parlarem de les característiques del Casal dels Infantsdel Raval. Aquest és una organització no governamental situada al barri del raval des de 1982.
La multitud de projectes que té engegats aquesta institució tenen com a objectiu combatre l’exclusió social al barri i buscar la integració dels diversos col·lectius així com el suport a la infància i adolescència, la integració laboral i formació ocupacional, el servei comunitari de families i altresiniciatives.
El projecte en concret que nosaltres analitzarem a fons és el de Centre obert Infantil que acull a nens en horari no escolar per tal de satisfer les necessitats que planteja aquest sector de la població.
El casal funciona de 5 a 8 i s’organitxa per nivells, els mitjans i grans. En la programació s’inclouen diversos tallers, activitats extraodinaries com piscina, esports oinformàtica i reforç escolar entre d’altres propostes.
L’equip educatiu el formen professionals contractats que sovint són educadors socials, pedagogs, mestres, psicòlegs , integradors socials etc.. que excerceixen la funció de referent de grup. El casal també es nodreix de voluntariat i d’estudiants en pràctiques que donen suport a les activitats del grup. Existeix també la figura d’un coordinador de total’àrea que es relaciona amb tots els referens i té una visió més global de les dinàmiques dels grups i dels casos de nens especials.
La proposta del Casal és de treball comunitari i conjunt amb altres entitats o professionals que intervenen en la vida dels alumnes.

OBJECTIUS

Els principals objectius del projecte del centre obert infantil són:

- Potenciar l’estructuració i eldesenvolupament de la personalitat i socialització dels nens a través del lleure.

- Reforçar els processos d’aprenentatge bàsics adquirits a l’escola a través de l’espai de de reforç escolar. A més d’oferir ajut personalitzat en els deures l’equip del casal també elabora material específic de reforç.
- Compensar dèficits socioeducatius per tal de prevenir i intervenir en situacions de risc sociali/o exclusió. Una de les tasques que realitza l’equip educatiu del centre va destinada a analitzar i derivar casos de nens que necessiten suport psicològic. Els educadors fan un seguiment i proposen centres d’atenció psicològica s que estan en conveni amb el casal per tal que els nens puguin tenir un seguiment més acurat de la seva problemàtica.
Un altre dels espais on trobem la figurad’un psicòleg, ja sigui de l’entitat o col·laborador, és en les reunions mensuals de l’equip on es fan els seguiments dels casos difícils i les propostes d’actuació des de l’espai del casal. Aquí el coordinador té un paper més rellevant ja que sovint és el máxim responsable i referent per als nens.

- Oferir suport a les relacions familiars. Un dels projectes que té el casal és la...
tracking img