Plan de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6804 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNIVERSITAT DE LLEIDA

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

ENGINYERIA TÈCNICA SUPERIOR. ESPECIALITAT MECÀNICA

PLA D’EMPRESA

TREBALL PRÀCTIC: ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA I ORGANTIZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ CURS 2008-2009

NOM DE L’EMPRESA: Ilerbike S.R.L

ACTIVITAT:Venda, reparació i lloguer de bicicletes.

Nom de la persona promotora 1: Xavier Palacín Casas
DNI:47109066-Y

Nom de lapersona promotora 2: Juan Gorka Morell Martos
DNI:43734301-P

Lloc i data de presentació

INDEX

INDEX 1
1.- ANTECEDENTS 2
1.1.- Antecedents de l’empresa: evolució del projecte i motius de la iniciativa 2
1.2.- Missió i objectius que es preveuen aconseguir 2
2.- DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 5
2.1.- Descripció breu de l’activitat objecte del projecte. 5
3.- ESTRATEGIA DE MERCAT 53.1.- Estudi de mercat. 5
3.1.1.- Població. 5
3.1.2.- Target: anàlisi del client potencial 7
3.1.3.- Competència: descripció i característiques. 8
3.2.- Màrqueting 8
3.2.1.- Producte o Server: descripció i característiques per línies 8
3.2.2.- Política de preus 9
3.2.3.- Distribució: Canals, logística i empaquetat. 10
3.2.4.- Promoció i publicitat: Estudi demitjans i de costos 11
3.3.- Línia d’actuació 11
3.3.1.- Novetats i avantatges 11
4.- POLITICA COMERCIAL 12
4.1.- Organització, disseny de la xarxa comercial i previsió de vendes. 12
5.- LOGÍSTICA: PRODUCCIÓ I QUALITAT 12
5.1.- Gestió d’estocs i oferta de proveïdors 12
5.2.- Producció: procés d’elaboració, subcontractació i coordinació 13
5.2.1.- Política de qualitat 135.2.2.- Política de Prevenció de riscos laborals 13
5.3.- Equipament i infraestructura 14
5.3.1.- Localització 14
5.3.2.- Instal·lacions, maquinària, eines, mobiliari, vehicles 15
6.- ORGANITZACIÓ I GESTIÓ 16
6.1.- Organització de l’empresa, contractacions i cost laboral. 16
6.2.- Política de recursos humans 17
7.- REGIM JURIDICOFISCAL 18
7.1.- Legalització de l’empresa: formajurídica, tràmits i fiscalitat. 18
8.- ESTUDI ECONOMICOFINANCER 20
8.1.- Pla econòmic-financer 20
8.2.- Pla de tresoreria primer any 20
9.- VALORACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 21
9.1.- Anàlisi de punts forts i febles 21

1.- ANTECEDENTS

1.1.- Antecedents de l’empresa: evolució del projecte i motius de la iniciativa

La idea de formar una empresa dedicada a la venda i lloguer debicicletes va sorgir de l’afició dels 2 socis pel món de la bicicleta. Volíem intentar que la ciutat de Lleida fos una ciutat en la que cada cop hi hagués més afició a la bicicleta i per tant intentar reduir el volum de cotxes i fer de Lleida una ciutat més sostenible.
Veient que a Barcelona funciona bé i Lleida no té cap servei semblant, vam veure possible aquest negoci.

La idea era la d’obrir enun plaç d’un any un petit local per tenir una gama de bicicletes, un petit taller per les reparacions i disposar d’una infraestructura per la ciutat de Lleida pel lloguer de bicicletes. El principal problema va ser que l’ajuntament de Lleida permetés disposar d’aquest servei als seus carrers. Al principi la idea que es va proposar a l’ajuntament va ser denegada ja que s’havien de muntar diferentspunts de servei per tota la ciutat amb el corresponent impacte visual.
Després de parlar-ho amb el regidor d’obres, veient que a Barcelona havia estat un èxit de funcionament i imatge per la ciutat i tenint en compte la contribució amb el medi ambient que suposa van decidir d’acceptar el projecte.

1.2.- Missió i objectius que es preveuen aconseguir

La missió d’aquesta nova iniciativa és lad’implantar un nou model de transport a la ciutat de Lleida, més sostenible, divertida i econòmica que garanteixi un servei de qualitat excel·lent aportant una nova perspectiva d’anar en bicicleta i passejar per la ciutat.
També s’oferirà un servei de venda bicicletes alternatiu a la competència, oferint una gama exclusiva de bicicletes.

Els objectius generals que es preveuen aconseguir són...
tracking img