Plan de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 30 (7268 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLÀ D’EMPRESA.
Empresa Publicitat i Marketing.

Najia El Mouden Allal
Aida Martínez Perez
Maika Ben ítez Adalid
INDEX

* RESUM .................................................................................... 3
* Persona emprenedora, equip fundador .................................. 4
* Pla de marqueting................................................................... 5
* Pla de producció o d’operacions ............................................. 11
* Pla d’organització .................................................................... 15
* Pla juridicofiscal ....................................................................... 20
* Pla econòmic i finançer ............................................................ 25
*Annexos

PLA D’EMPRESA
1.Resum
El pla d’empresa que presentem a continuació, ha estat realitzat amb molt d’esforç i il·lusió per Najia El Mouden, Maika Benitez i Aida Martínez. Aquest tracta sobre la creació d’una nova empresa dedicada a la realització de projectes de publicitat i màrqueting.
L’empresa estarà dividida en tres departaments: el departament de disseny, el departament depublicitat i el departament d’objectes personal. A cada departament hi haurà una de nosaltres, les persones fundadores del negoci, que supervisi la feina realitzada. Cal remarcar, que l’últim departament estarà externalitzat a una altra empresa, ja que PubliM.A.N només s’encarregarà de el relacionat amb el disseny i la creativitat dels objectes, no de la seva producció.
Respecte a la ubicació del’empresa, aquesta estarà situada al centre de Barcelona, ja que creiem que ha d’estar ben comunicada i ser de fácil accès per a tothom. En principi, el nostre target seran totes les PIMES i grans empreses que estan ubicades a les zona geogràfica de les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
El nostre objectiu principal com a empresa, serà aconseguir la màxima satisfacció del nostreclient, a més a més, del nostre objectiu personal, que serà aconseguir que la nostra passió per la publicitat i el màrqueting sigui la nostra professió. Per a poder aconseguir el nostre objectiu, oferirem un ampli ventall de serveis, els quals tots es caracteritzaran per ser innovadors i creatius, fet del qual, els diferenciarà tan dels competidors directes com indirectes.
L’estratègia que hemseguit per a dur a terme el nostre pla d’empresa, ha sigut fer una anàlisi sobre tots els factors externs i els nostres competidors, a més d’un anàlisi DAFO exhaustiu, per així, poder buscar un segment específic per a dirigir-nos i trobar el nostre lloc dins del sector al qual volem formar part. A més a més, tot l’anàlisi realitzat, ens ha ajudat per a poder definir les polítiques de comunicació,de distribució, de producte, de preus i de serveis associats.
Per a poder finançar la nostra empresa ho hem fet a través de dos vies: per una aportació igualitària de 2000€ per part de totes les sòcies, i per la concessió d’un préstec bancari de 50.000€. Cal remarcar, que el local es propietat de les tres sòcies, fet del qual ens beneficia, ja que no necessitem una inversió iniciald’immobilitzat.
2. Persona emprenedora o equip fundador.
2.1 Característiques personals.
El nostre equip fundador està format per Najia El Mouden, Maika Benitez i Aida Martínez. Som tres noies joves, d’entre 21 i 25 anys, que actualment estem estudiant el darrer cicle de les llicenciatures d’economia i ADE a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tot i que no tenim experiència laboral dins del sector delmàrqueting i la publicitat, la nostra formació universitària més els nostres antecedents empresarials a la família, ens ajudaran a trobar un lloc en el món empresarial. Cal remarcar, que des de bon principi, introduirem un equip de treball altament qualificat en aquest àmbit, el qual ens aconsellarà i ens guiarà a l’hora de fer els projectes per tal de satisfer al màxim el nostres clients.
En...
tracking img