Plan de marketing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 62 (15262 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 26 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONÓPTICA

PLA DE COMUNICACIÓ

Direcció Comercial

Índex:

A. Introducció

Problemàtica plantejada

Presentació de la companyia

3. Lents toves vs lents permeables

C. Mercat de Referència

1. Missió de Conóptica
2. Objectius corporatius
3. Definició del mercat de referència
3.1. Macrosegmentació
3.2. Microsegmentació
4. Cicle de vidade la solució

D. Anàlisi Extern

1.Resultats de la investigació realitzada
1.3. Investigació quantitativa

K. Annexos

1. Annexos resultats estadístics

A. Introducció

1. Problemàtica plantejada:

L’objectiu del nostre treball consisteix en desenvolupar un Pla estratègic de Marketing (PEM) i definir un Pla d’acció (PA) pel producte: “Lents de contactepermeables” de l’empresa Conòptica per tal de definir l’estratègia òptima i les conseqüents accions que s’han de dur a terme per aconseguir el seu màxim benefici i apropar-se el màxim possible a la visió proposada per l’empresa.

El pla d’acció consistirà en explicar les accions a desenvolupar en cadascuna de les 4 Ps del Marketing Mix (product, place, price i promotion) fent especial énfasi en elPla de Comunicació enfocat, fonamentalment, en tres accions de comunicació concretes: Relacions públiques, Marketing Directe i Promoció de Vendes.

Per tal d’arribar a elaborar el Pla estratègic de Marketing (PEM) i el Pla d’acció (PA), seguirem cadascuna de les següents fases:
▪ Mercat de referència
▪ Anàlisis
▪ Diagnòstic
▪ Estratègia
▪ Pla d’acció

2. Presentació de la companyia:Conóptica es dedica a la fabricació de lents de contacte permeables (producte d’alt valor afegit), éssent el 100% de la seva producció sota comanda ja que es fabrica a mida per a cada pacient (servei 3-4 dies). Amb el 50% de la quota de mercat és l’empresa líder en el mercat espanyol i també està present a Portugal i Andorra. Factura 2 milions d’euros aproximadament i està formada per 20treballadors.

Característiques del producte (lents de contacte permebles) a tenir en compte:
- Millor salut ocular (permeabilitat O2): més sanes
- Presenten menys complicacions (les infeccions són comunes en l’ús de lents toves)
- Ofereixen millor visió que les lents toves
- Permeten geometries complexes
- Necessitat de manteniment (substitució 1-2 anys,recomanació 1 any)
- Sensació inicial de cos estrany, incomoditat (adaptació 3 setmanes aprox.)

▪ Ressenya històrica

Conóptica va ser fundada al 1963 per J. Chamorro i G. Nissel com a primers productors de lents de contacte a Espanya (de moment, només dures). Al 1969 amb l’obertura d’un segon laboratori a Madrid van començar a fabricar també lents toves.

Als ’70-’80, contextcaracteritzat per un gran desenvolupament del sector de l’òptica a Espanya (augment de la competència), Conóptica va viure un període de creixement molt fort i va decidir ampliar el seu portfoli de productes (lents toves, permeables (les abans dures), solucions de manteniment i accessoris)

L’any 1983 va ser una data clau per l’èxit de l’empresa ja que va signar un contracte amb Polymer TechnologyCorporation per a l’exclusivitat dels materials Boston, els millors considerats fins el moment.

Al 1986 BAUSCH&LOMB va comprar Conóptica a la família Chamorro. Tot i així, fins al 1996 Conóptica es va mantenir com una unitat de negoci independent dins de BAUSCH&LOMB (direcció general, pressupost independent, estructura autònoma, força de vendes pròpia, productes i marca). El fet que en aquestaetapa la seva quota de mercat en lents permeables es situés al 80% ens fa una idea del seu gran èxit.

Al 1997 es dóna la integració BAUSCH&LOMB / Conóptica, canvi que suposa, entre d’altres fets la duplicació dels càrrecs directius, l’especialització de les plantes de producció de productes (Madrid: toves, BCN: permeables) o la centralització dels magatzems europeus.

El període 1998 – 2003 es...
tracking img