Plan de repoblacion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (484 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
. PLANIFICACIÓN DA EXECUCIÓN

1.1. Introdución.:
Coa planificación da execución preténdese determinar o tempo necesario para a execución de todas as actividades precisas para arealización do proxecto, así como a distribución temporal dos traballadores e as máquinas.
O calendario pode ser modificado cando as condicións sexan adversas. Fíxase como prazo de inicio das obras o 15de setembro de 2011 e como data límite o 30 de decembro de 2012. No caso de que se fixesen cambios que sobrepasasen estes prazos contrataríanse máis medios técnicos e humanos para evitalo.

1.2Tratamentos e obxetivos:
En primeiro lugar, realizaranse as labores preparatorias do terreo empregando un tractor de rodas de 120 CV que terá un rendemento de 7 h/ha . Para realización do subsoladoempregouse un tractor forestal de eirugas de 131-150 CV cun rendemento de 3,5 h/ ha.
Para a plantación precisaremos 9 peóns e un capataz cun rendemento de 37,30 h/ha cada un. A plantación levarase acabo cun plantamón.Criterios de programación.

8.3Criterios de programación.
Para a realización do trazado da rede téñense en conta os seguintes criterios:
-O día é a unidade de tempo adoptadapara a programación por corresponder co xornal como unidade habitual de contrato; cando o número de actividades é elevado, o erro cometido ó redondear o número de días carece de importancia, os defectose os excesos compénsanse entre si.
- Cando se realice o desbroce, terase en conta toda a superficie total de repoboación non só a superficie útil xa que nesta actividade englobase tamén odesbroce de faixas e cortalumes. En total tardaríamos 31 días.
- O subsolado realizarase despois do desbroce e levará 14 días.
-A plantación levarana a cabo 9 peóns e tardarán 16 días.

8.4 CalendarioDATAS
DESBROCE
SUBSOLADO
PLANTACIÓN
22/08/11

23/08/11

24/08/11

25/08/11

26/08/11

27/08/11

28/08/11

29/08/11

30/08/11

31/08/11

01/09/11

02/09/11

03/09/11...
tracking img