Plan estratégico universidad de lleida

Páginas: 13 (3074 palabras) Publicado: 1 de junio de 2011
PLA ESTRATÈGIC

UdL - UMa

Esquema del procés de l’elaboració del pla.

FASES DE L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC CORPORATIU DE

LA UDL

|FASE 1 - Anàlisi |FASE 2 - |FASE 3 - |FASE 4 - |
|de l’orientació |Identificació |Anàlisi |Desenvolupament i|
|estratègica i |dels Factors |DAFO/SWOT |Plantejament |
|posicionament |Clau d’Èxit |(Debilitats, |Estratègic |
|de l’organització |(KFFS) |Amenaces, ||
| | |Fortaleses i | |
| | |Oportunitats) | |
|Actuació 1: | | |Actuació 1:|
|1. Recopilació |Actuació 1: |Actuació 1: |Definició de la direcció |
|d’informació i |Factors Clau |Anàlisi de |organitzacional: revisió |
|documentació |d’Èxit |tendències |de la Missió i Visió.|
|elaborada fins | | |Incorporació |
|l’actualitat. | | |dels principis de |
|Conclusions i | | |l’Excel·lència. ||preguntes a | | | |
|plantejar. | | | |
|2. Detecció de fonts | | | ||d’informació. | | | |
|Disponibilitat. | | | |
|3. Segmentació | | | ||estratègica i de | | | |
|mercat. Sinèrgies. | | | |
|Abast de la | | | ||planificació. | | | |
|4. Naturalesa de | | | |
|l’entorn. Identificació | | | |
|dels factors| | | |
|determinants. | | | |
|Descripció i | | | |
|anàlisi....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plan estrategico universidad "itfip"
  • Plan Estrategico Universidad
  • Plan estrategico
  • Plan Estrategico
  • Plan Estratégico
  • plan estrategico
  • Plan Estrategico
  • plan estrategido

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS