PLANES DE EMERGENCIA Y DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLES

Páginas: 3 (548 palabras) Publicado: 23 de octubre de 2013
PLANES DE EMERGENCIA Y DISPOSITIVOS DE RIESGO PREVISIBLES

Actividad de repaso de contenidos. Si realizais una lectura ordena de los mismo encontrareis facilmente respuesta a las
frasessiguientes!
1. Completa las siguientes frases buscando información en los contenidos del tema. Contesta con las mismas palabras que
aparecen en los contenidos: Resalta las palabras que completas con otrocolor (cualquiera menos el rojo)
Ejemplo:
La ejecución de un plan contempla las fases de…………., alarma, …………, información y………………….
La ejecución del plan contempla las fases de ALERTA, alarma,ACTIVACIÓN, información y DESACTIVACIÓN
A. No proceso de activación, é necesario dispoñer DUNHA BOA INFORMACIÓN .sobre a situación real na que
nos atopamos, que poida ser ANALIZADA E CONTRASTADA co obxecto devalorar, en primeiro lugar, a
ACTIVACIÓN OU NON ESTE. Esta información obtense de fontes de FONTES DE INFORMACIÓN COMÚNS
(medios de comunicación, centros de información meteorolóxica etc.) ououtras EPECÍFICAS asociadas a
plans especiais.

B. A información recibida ha de ser organizada para facilitar o seu manexo SEGUNDO A QUEN VAI DIRIXIDA
C. O proceso de análise realízase sempre quechegue información, pero previamente é preciso asegurarse de
que a información é FIEL .mediante o CONTEXTO OU O CONTRASTE das diferentes fontes.

D. A principal causa dos fracasos na administración dosmedios e recursos xeralmente está relacionada
co MANEXO DUNHA INFORMACIÓN DEFICIENTE EN SITUACIÓNS E NIVEIS DE ACTIVACIÓN

E. As persoas responsables da xestión dos plans reciben INFORMES, que sono mellor xeito de transmitir datos para
a toma de decisións, xa que: É unha forma estándar, XERA UN RESXISTRO LEGAL PARA A ANÁLISE DAS
RESPONSABILIDADES Proporciona datos para a realización de datospara a realización de estatísticas, SON A BASE
PARA LLE TRASMITIR INFORMACIÓN A POBOACIÓN
F. A posta en marcha do plan é un proceso UNICO, pero a activación dos distintos niveis é DINÁMICA
G....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Planes de emergencia y dispositivos de riesgos previsibles
  • Dispositivos riesgos previsibles
  • prevencion de riesgos , plan de emergencia .
  • Diseño de Dispositivo de Riesgos Previsibles
  • Plan de emergencia riesgo sismico
  • Riesgos emergentes
  • plan de emergencias
  • Plan de Emergencias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS