Planificació d'un projecte

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2286 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

DIAGNÒSTIC:
- Alt consum de drogues entre els menors d´edat a Esplugues de Llobregat
- Alt percentatge de fracàs o abandono escolar a Esplugues de Llobregat
- Gran número de actes delinqüents entre els menors d´edat a Esplugues de Llobregat

Amb aquest projecte el que pretenem és intervenir en aquesta problemàtica tant actual , ja que cada any hi han mésconsumidors de drogues a edat cada vegada més tempranes i , això , els afecta tant a nivell escolar , com a potenciar certes activitats delictives com per exemple: consum al carrer , tràfic de drogues , robatoris sense o amb violència , …

Esplugues de Llobregat té un gran número de persones de la tercera edat , però , en els darrer anys ha augmentat l´índex de natalitat. Aquesta localitat compteamb un total de 8 instituts per cursar Educació Secundària Obligatòria , dels quals 4 són instituts públics. Esplugues de Llobregat té 46649 habitants i , actualment compte amb 3147 parats.

Els destinataris d´aquest projecte seran tots aquells menors que estiguin cursant la ESO ( per tant , que tinguin una edat compresa entre 12-16 anys ) ja que els menors d´aquesta edat són elsprotagonistes d´aquest primer contacte amb les drogues , que hi ha un alt risc de que aquesr primer contacte acabi amb consum habitual.

PRESENTACIÓ GENERAL DEL PROJECTE

El projecte pretén fer diferents activitats de prevenció de drogues , ja que ens interessa disminuïr el número de menors consumidors de drogues , i les edats en què fan el primer contacte amb aquestes.

Podem afirmar , per tant , quel´objectiu general del projecte serà la reducción del consum de drogues entre els menors d´edat de la localitat Esplugues de llobregat. Però , a partir de les diferents línies d´actuació , ens centrarem també amb els objectius específics que seran : la reducción de fracàs o abandono escolar i el número d´activitats delictives entre els menors d´aquesta localitat. Creiem que la principal causa delabandono escolar i la delinqüència entre els menors d´edat és el consum de drogues , i per tant , serà aquesta la nostre prioritat. Els objectius específics , depenen de l´assoliment dels objectius generals.
Ens basarem en diferents models educatius : familiar , escolar , temps lliure.. Ja que coniderem que tot allò que envolti al menor , és a dir el seu entorn , influencïa notablemente en la sevaconducta. Per tant , no podem actuar de forma individual , ja que per a què el menor tingui uns bons hàbits rutinàris i un sistema de vida saludable , s´haurà d´involucrar tant la família com l´escola .
Com a conseqüència , la metodologia general del projecte serà participativa ja que els menors d´edat hauran de participar en el projecte i dependrà d´ells i dels professionals que hiintervinguin l´assoliment dels objectius. No podem actuar sense la seva intervenció , al contrari , els menors d´edat participaran directamente amb el desenvolupament del projecte.
Per començar , les variables que tindrem en compte amb el plantejament del projecte seran : Els recursos materials , humans i econòmics dels que disposem , la viabilitat del projecte i la durada temporal.
Els recursosmaterials , humans i econòmics marcaran molt el tipus de projecte que volem fer i el seu desenvolupament. No podem montar tallers o jocs educatius sense recursos , i serà quelcom que haurem d´analitzar des d´un principi. En el cas de la viabilitat , serà molt important , ja que un cop sapiguem quisn recursos tenim i ens ofereixen , haurem de veure si és possible l´assoliment dels objectius , és a dir ,el grau de percentatge d´èxit del nostre projecte. I , per últim , haurem de marcar-nos una durada temporal per desenvolupar el projecte , i poder avaluar així , els resultats d´èxit

d´aquest. La durada total del projecte serà de 3 mesos En el cas que tots els objectius d´aconseguissin , el projecte es podria repetir un cop a l´any .

2. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE

La planificación...