Planificació d'una acció formativa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (631 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Es tracta d’un curs monogràfic sobre trastorns d’alimentació. El curs te una durada de 50 hores. És un curs en modalitat a distancia.
L’OBJECTIU GENERAL del curs és:
Conèixer els principalstrastorns d’alimentació així com també quins són els factors associats a aquests trastorns.
Els OBJECTIUS ESPECÍFICS del curs són:
1. Saber identificar correctament el caràcter psicopatològic d'unaconducta alimentaria.
2. Conèixer i identificar els principals trastorns de l’alimentació.
3. Adquirir nocions bàsiques d'epidemiologia alimentaria.
4. Reconèixer els factors associats als principalstrastorns alimentaris.
5. Aprofundir en la clínica bàsica dels principals trastorns alimentaris.
CONTINGUTS DEL CURS. ELS TRASTORNS DE L'ALIMENTACIÓ.
o Els trastorns de l'alimentació en la clínicapsicopatològica.
• Trastorns de l'alimentació en l'esquizofrènia.
• Trastorns de l'alimentació en les depressions.
• Trastorns de l'alimentació en la mania.
• Trastorns de l'alimentació en lesfòbies.
• Trastorns de l'alimentació en l'ansietat.
• Trastorns de l'alimentació en el trastorn obsessivocompulsiu
o Anorèxia nerviosa
• Clínica de l’anorèxia nerviosa
• Curs i pronòstic del'anorèxia nerviosa
• Epidemiologia de l'anorèxia nerviosa
• Diagnòstic diferencial de l'anorèxia nerviosa
o Bulímia nerviosa
• Clínica de la bulímia nerviosa
• Curs i pronòstic de la bulímianerviosa
• Epidemiologia de la bulímia nerviosa
• Diagnòstic diferencial de la bulímia nerviosa
o Obesitat
• Clínica de l'obesitat
• Curs i pronòstic de l'obesitat
• Epidemiologia del'obesitat

TEMPORALITZACIÓ DEL CURS.

Es tracta d’un curs de 50 hores lectives. Els alumnes tenen com a màxim 3 mesos per realitzar-lo.

ESTRUCTURACIÓ DEL CURS.

El curs es desenvolupa en unentorn digital. Hi ha un aula virtual en la qual participen tots els alumnes. El mitjans per comunicar-se dins de l’aula són: un taulell on el professor es comunica amb tots els alumnes (penja...
tracking img