Planilla

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (884 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MARIO GERARDO GOMEZ CORONADO 5to. “A”

No. | Nombres | Puesto | SueldoOrdinario | SueldoExtraordinario | Comisiones | Bonificaciones | otros | Totaldevengado | DESCUENTOS | | TotalDedescuentos | Totalliquido | firmas |
| | | | | | | | | IGSS | ISR | Anticipos | Judic. | Otros | | | |
1 | MelchorPensamiento de Leon |Contador | Q.6,500.00 | | | Q.250.00 | | Q.6,750.00 | Q.313.95 | Q.45.41 | | | | Q.359.36 | Q.6,390.00 | |
2 | Meclovia Armas deGuerra | Encarg. Sala de ventas | Q.5,800.00 | | | Q.250.00 || Q.6,050.00 | Q.280.14 | | | | | Q.280.14 | Q.5,769.00 | |
3 | Narda Perez Sosa | Secretaria | Q.3,800.00 | Q.356.25 | | Q.250.00 | | Q.4,406.25 | Q.200.75 | | | | |Q.200.75 | Q.21,205.50 | |
4 | Ciriaco Soltero Enamorado | Chofer | Q.1,800.00 | Q.205.5 | Q.200.00 | Q.250.00 | | Q.2,452.50 | Q.106.38 | | | Q.200.00 | | Q306.38 | Q.2,146.12 | |5 | Isolina Cruz | Vendedora | Q.1,500.00 | Q.187.5 | Q.300.00 | Q.250.00 | | Q.2,237.50 | Q.96.00 | | | | | Q.96.00 | Q.2,141.50 | |
6 |Morelia Diaz | vendedora | Q.1,500.00 | Q.140.62 | Q.250.00 | Q.250.00 | | Q.2,140.62 | Q.91.32 | | | | | Q.91.32 | Q.2,049.30 | |
7 | SimeonaGarcia | Vendedora |Q.1,500.00 | Q.206.25 | Q.250.00 | Q.250.00 | | Q.2,206.25 | Q.94.49 | | | | | Q.94.49 | Q.2,111.76 | |
8 | Bartola Moreno | Vendedora | Q.2,300.00 | Q.201.25 |Q.300.00 | Q.250.00 | | Q.3,051.25 | Q.135.30 | | | | | Q.135.30 | Q.2,915.95 | |
9 | Oseas Culebro | Vendedora | Q.1,400.00 | Q.157.5 | | Q.250.00 || Q.1,807.50 | Q.75.23 | | | | | Q.75.23 | Q.1,732.27 | |
| totales | | Q.26100.00 | Q.1451.87 | Q.1300.00 | Q.2250.00 | | Q.31,101.87 | Q.1393.56 | Q.45.41 | | Q.200 | | Q.1,638.97 |...
tracking img