Plans urbanístics de st.pere de torelló

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1135 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
URBANÍSTICA

1.- INTRODUCCIÓ

SANT PERE DE TORELLÓ
És un municipi de la comarca d’Osona, concretament, es troba en la Vall del Ges.

Limita amb el Ripollès i la Garrotxa i s'estén a l'extrem septentrional de la Plana de Vic, a la confluència dels rius Ges i Fornès. Pertany a l’àmbit de les comarques centrals. A més, és una zona on hi ha una important activitat hidrogeològica amb diversesfonts i torrents.

Sant Pere de Torelló avarca una superfície de 55,1km2 a una altitud mitjana de 621metres i amb una densitat de població de 41,3habitants per quilòmetre quadrat.

Comprèn gairebé tota la capçalera de la Vall de Torelló. El terme és accidentat al sector septentrional pels vessants de la serra de Bellmunt i pel massís del Puigsacalm. El boscos ocupen un 60% del territori. Elsconreus (de secà) es localitzen als sectors més plans i són destinats a farratge, cereals i patates. Té importància també la cria de bestiar (boví i porcí).

Es troba en zona climàtica continental. És a dir, estius secs amb pluges escasses, i hiverns freds amb possibles gelades. Dues dades climatológiques més són la temperatura mitjana anual que ronda els 12-14ºC i una humitat relativa entre50-95%.

2.- CONSULTA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

El POUM de Sant Pere de Torelló té una extensió de 132 pàgines on es tracta el marc territorial, demogràfic, històric i també el de les infraestructures.
Les infraestrucutes de comunicació i del transport existents s’articulen de l’actual BV-5224, que es una carretera secundaria. Aquesta via travessa la població en el passeig JoanMaragall i la comunica amb Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Andreu de la Vola entre d’altres. L’eix Vic-Olot es l’altre eix important de comunicació (ja construit) a través del túnel de Bracons (4km). Es tracta d’una via preferent que forma part de la xarxa bàsica primaria amb el doble objectiu de comunicar Catalunya amb la frontera francesa i la comunicació intercomarcal entre Osona i laGarrotxa.

Com a actuacions preveu la millora de l’accés principal de la BV-5224 amb una nova secció de carretera en el seu primer tram (inclou un nou vial lateral), amb carril bici i amb zones ajardinades i d’aparcaments. Aquest projecte també preveu la creació d’una rotonda per canalitzar el tràfic rodat cap a diversos punts (cementiri, centre urbà, perifèria). Respecte a l’eix Vic-Olotcontempla la construcció de dues sortides properes. També es preveu dins del casc urbà actuacions per prioritzar el trànsit de vianants respecte el trànsit rodat ampliant voreres i reconvertint els carrers d’ample de menys de 6metres.
Finalment, també planteja un nou vial d’accés a la població pel carrer Sant Rafael que passi per sobre de l’actual BV-5224 mitjançant viaductes i túnels. La secciód’aquest vial serà de dos carrils de circulació, un per a cada sentit i voreres de 2metres.

El creixement urbanístic que es preveu contempla un nombre màxim de 757 habitatges (unes 1984 persones). Pel que fa als 9 Polígons d’Actuació es preveuen 154 vivendes noves (404 persones). Per tant, el nombre d’habitatges nous es de 911 amb un creixement de 2388 persones (calculat a 2,62 persones per habitatge).Si s’afegeixen els 2265 habitants que el pla contemplava com actuals es té que la població pot arribar a ser de 4653 habitants. El repartiment d’aquesta nova població correspon a 70,67Ha i es descriu detalladament al pla, només mencionar que ho divideix en 7 nous sectors de sòl urbanizable.
3.- CONSULTA DEL PLA TERRITORIAL GENERAL DE CATALUNYA

En particular s’ha consultat el pla parcial de lescomarques centrals on s’hi troba Osona. Preveu dos estratègies bàsiques per al municipi en qüestió.

Primerament un creixement mitjà entorn el nucli històric i les seves extensions i un manteniment del caràcter rural a la zona de Sant Andreu de la Vola.

Respecte a la xarxa viaria contempla el nou tram anomenat vial d’Osona a la zona nord que consisteix en la millora de la BV-5224 a...