Plaques litosferiques

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (566 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES PLAQUES LITOSFÈRIQUES

1. Digues quines plaques són totalmente oceàniques.
- La placa Pacífica, la placa de Cocos.

2. Digues quines plaques són exclusivament continentals.
- La placaAràbiga.

3. Quines són les plaques mixtes?
- Les plaques mixtes són aquelles que estan formades per aigua però també per terra, és a dir per una part d’un mar o ocèa però també tenen part d’un continenta sobre.
- La placa Nord-Americana, la placa Euroasiàtica, la placa Sud-Americana, la placa Filipina, la placa Indoaustraliana, la placa de Nazca, la placa del Carib i la placa Africana, totes ellessón plaques mixtes.

4. Quin moviment relatiu hi ha entre les plaques Pacífica i de Nazca? I entre la de Nazca i la Sud-Americana?
- Entre la placa Pacífica i la de Nazca hi ha un moviment deseparació, és a dir, van en sentit contràri. És una vora constructiva.
- Entre la placa de Nazca i la Sud-Americana hi ha un moviment de xoc, és a dir, les plaques van en el mateix sentit. És una voradestructiva.

5. Com es diu el limit entre la placa de Nazca i la placa Pacífica?
- Límit divergent, són llocs on les plaques es separen, el que fa que els materials que hi ha al mantell pujin percrear un terra oceànic nou.

6. Com es diu el limit entre la placa de Naza i la placa Sud-Americana?
- Límit convergent, són llocs on les plaques s’aporximen, el que fa que els materials de les zonesde subducció es tornin a convertir en magma.

7. Explica què és una dorsal oceànica i una zona de subducció.
- Dorsal oceànica: és una gran serralada formada al fons marí per la separació de duesplaques. A dalt de tot de les dorsals hi ha unes esquerdes molt profundes anomeandes rift, d’on constantment surt magma. La dorsal més gran és l’atlàntica, que travessa l’oceà atlàntic de dalt abaix.
- Zona de subducció: les zones de subducció les trobem en llocs on xoquen dues plaques. En aquest lloc on xoquen, una de les plaques es fica per sota de l’altre i els materials de la que queda...
tracking img