Plató

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1722 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Qüestionari de repàs de PLATÓ:

1. Formula breument la qüestió fonamental per a Plató.

Plató parteix d’una idea fonamental que va donar origen a la reflexió filosòfica i que constitueix un element comú en tota la història del pensament: la desconfiança davant la realitat que se’ns presenta dins els límits imposats pels sentits (el nostre sistema perceptiu no pot captar gaires dels fenòmensque coneixem), pel llenguatge (amb el qual ens costa tant expressar les nostres experiències i les nostres idees) i pel context social en què vivim (que imposa formes de pensar i entendre el món i les relacions humanes). Plató sospita que la realitat és en un altre lloc, desplaçada, que només és visible amb l’esforç d’una mirada intel·lectual sobre les coses naturals i humanes.
(Plató construeixel primer gran sistema filosòfic).

2. Pots relacionar aquesta qüestió amb la pregunta original de la filosofia?

Sí, ja que la pregunta original és la següent: “Conèixer realitat de les coses en el pla natural, social o personal, un saber que desconfia de l’aparença i que se situa fora de la immediatesa per poder pensar de manera objectiva. ( És l’objectiu que Plató té en la seva filosofia.3. Quin nom rep la filosofia de Plató?

4. Quina seria la teva tesi fonamental?

El saber filosòfic mostra, segons Plató, la bellesa harmònica, l’ordre i l’ensenyament del Bé.

5. Quin paral·lelisme hi ha amb la recerca socràtica?

D’igual manera que per a Sòcrates, Plató considera que el coneixement veritable es troba a l’interior de l’ànima humana en forma d’idees innates. Aquestesidees són veritables ja que són universals i necessàries.
La dialèctica de Plató té origen en el mètode socràtic de desenvolupar les idees a partir del diàleg. Tracta de reproduir el procediment socràtic.
(...)
Sòcrates li va mostrar el diàleg com a via de coneixement; li va descobrir que la justícia de la polis era una pura convenció, una aparença de la qual calia desprendre’s per trobar el Bé ila Justícia entre les idees innates, veritables i reals, exercitant la raó.

6. Quin context hi ha amb l’activitat i l’ideari dels sofistes?

Segons Plató, s’havia de superar l’engany dels discursos sofistes per arribar a la veritat, a fi de governar amb justícia.
Plató considera que tot allò que canvia no pot ésser estudiat o conegut. Les nostres idees, les idees que utilitzem constantmenten el nostre pensar, han de tenir fonament en alguna cosa que existeix fora de nosaltres i no tan sols en la nostra raó: han de ser objectives. Com passava amb els sofistes qualsevol opinió seria relativa sense una referència externa que en garantís la veritat.
(...)
7. Defineix Idea en sentit platònic.

Podem concebre el concepte de idea des de diferents punts de vista dins del sentitplatònic.
Les idees d’éssers concrets(arbre, flor), elements materials (foc, aigua), l’ésser humà, els nombres, les formes morals(just, bonic, bo), les idees universals(semblança, igualtat, repòs) i finalment, la Idea del Bé que és la causa de l’ésser de les altres Idees i la inspiració de l’home quan actua i coneix. Per això la moralitat està estretament lligada amb el coneixement.
(...)
Cal evitarconsiderar les idees platòniques com a simplement mentals, que resideixen en el cap. La Idea és, al contrari, la realitat per antonomàsia. Les nostres idees, les idees que utilitzem constantment en el nostre pensar, han de tenir fonament en alguna cosa que existeix fora de nosaltres i no tan sols en la nostra raó: han de ser objectives.

8. Distingeix el sentit platònic d’Idea del sentit quenosaltres donem al terme i digues tres característiques fonamentals de les idees platòniques .

(FULL LÍNIA, apunts) Cal evitar considerar les idees platòniques com a simplement mentals, que resideixen en el cap. La Idea és, al contrari, la realitat per antonomàsia. Les nostres idees, les idees que utilitzem constantment en el nostre pensar, han de tenir fonament en alguna cosa que existeix fora de...
tracking img