Platón

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 53 (13210 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FILOSOFÍA ANTIGA I
PLATÓN

Índice de contido
1.MARCO HISTÓRICO E CONCEPTUAL........................................................................................................3 1.1.A orixe das polis grega.............................................................................................................................3 a)A polis grega no século VIa.C..............................................................................................................3 b)A Greza Clásica dos séculos V e IV a. C.............................................................................................4 c)Greza helenística. A crise da pólis clásica..........................................................................................4 1.2.Antecedentes presocráticos: Heráclito,Parménides e Anaxágoras..............................................5 a)Os primeiros flósofos: escola de Mileto.............................................................................................5 b)Heráclito e Parménides. A escola de Elea.........................................................................................6 1.3.Os sofstas eSocrátes..................................................................................................................................7 2.VOCABULARIO....................................................................................................................................................9 3.CUESTIÓNS DECOMPRENSIÓN.................................................................................................................10 3.1.A teoría platónica das ideas....................................................................................................................11 a)Mundo sensible, mundo intelixible..................................................................................................12 b)Os graos docoñecemento.....................................................................................................................14 3.2.A concepción política de Platón............................................................................................................19 a)A antropoloxía platónica......................................................................................................................20 b)Vinculación da alma ácidade..............................................................................................................23 4.VOCABULARIO.................................................................................................................................................24

F I L O S O F Í A

A N T I G A

I

/ P L A T Ó N

PLATÓN
1. MARCO HISTÓRICO E CONCEPTUAL
1.1. A orixe das polis grega a) A polis grega no século VI a.C.Inicialmente, Greza era un semilleiro de núcleos urbanos abertos a un mundo rural e campesiño, diseminados polas costas do mar Mediterráneo, desde a península itálica ata Asia menor, na costa da actual Turquía. A navegación era a súa principal fonte de comunicación, comercio, colonización e busca de materias primas. O lugar onde aparecen os primeiros pensadores occidentais é precisamente este,concretamente na cidade de Mileto. É un pobo comercial xunto con Corinto, o principal centro mercantil do momento. É unha polis rica, que mantén contactos mercantís por mar con Exipto, Mesopotamia e as cidades gregas do sur de Italia. Pero ademais de comerciar, os viaxes dan a oportunidade aos milesios de observar e aprender os modos de vida doutros pobos, a súa ciencia e a súa técnica. Deste xeito,descubrirán moitos elementos da xeometría exipcia e da aritmética babilónica, de astronomía, de medicina e cirurxía. E adaptarán estes coñecementos ao seu propio xeito de pensar, levando a ciencia oriental a un plano distinto e máis abstracto: mentres a ciencia babilónica, sumeria ou exipcia tentaban resolver fundamentalmente problemas técnicos e prácticos, os gregos refexionarán con eses...
tracking img