Plataforma de serveis gerontològics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2855 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLATAFORMA DE SERVEIS A LA COMUNITAT

Una resposta des del sector dels serveis socials a la situació de dependència

Fundació Torres Falguera

Barcelona, 20 de desembre de 2001

SUMARI

I. La situació de la dependència a Catalunya

1. Introducció.
1. Què és la dependència?
2. La dependència com a merma de la qualitat de vida.
2. Radiografia de la dependència aCatalunya.
1. Demografia catalana.
2. La dependència a Catalunya.
II. Fundació Torres Falguera: Una resposta integral d’atenció a la dependència.

1. Residència com a plataforma de serveis a la comunitat.
2. La tecnologia al servei de la dependència: Centres d’autonomia personal.
3. Conclusions.

I. Situació de la dependència a Catalunya

1. Introducció.
Laindependència de les persones es veu sovint trencada per una sèrie de disfuncionalitats físiques i/o psíquiques que els impedeix desenvolupar-se amb normalitat a la vida diària. Quan capacitats tan senzilles com vestir-se, asseure’s, agafar objectes o baixar al carrer es veuen afectades, moure’s amb tranquil·litat i seguretat per la llar es transforma en un greu problema.

1. Què és la dependència?Dins el context de la protecció social i segons la pròpia definició que el Consell d’Europa va formular l’any 1998, les persones dependents són aquelles que, per raons relacionades amb la mancança o pèrdua de la seva capacitat física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència i/o ajuda important d’una tercera persona per a la realització de les activitats de la vida diària.

Lanostra societat, considerada del benestar, comporta cada vegada més riscos que poden desembocar en situacions de dependència. L’avenç de les tecnologies sanitàries ha aconseguit reduir l’índex de mortalitat, però a canvi ha fet augmentar el nombre de persones amb dependència. Així mateix, l’allargament de l’esperança de vida comporta un augment del nombre de persones amb dependència.

L’Estat, lasocietat civil, la família i els moviments socials entre d’altres, hem de fer un esforç per fer front aquest nou repte i cercar entre tots solucions a les situacions de dependència que malauradament, augmenten cada any.

L’Estat de Benestar a Espanya no considera l’atenció a la dependència com un servei universal reconegut; no és un dret del qual gaudeix el ciutadà i per tant, el nostresistema sanitari no proveeix de cap servei per satisfer les necessitats de les persones amb dependències. Al nostre sistema, l’atenció a la dependència passa pel Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, i en el cas de Catalunya, és Benestar Social qui té la responsabilitat política d’atendre aquestes necessitats dels ciutadans. La provisió de serveis és fa tant des de l’àmbit públic com el privat.2. La dependència com a merma de la qualitat de vida

Patir algun tipus de disminució comporta tot un seguit de dependències a l’hora de desenvolupar la vida diària. En quina mesura es veu afectada la qualitat de vida de la persona dependent depèn dels recursos dels quals es disposi per fer-li front i contrarestar-la. Per això és tant important conèixer realment en quines tasques iactivitats la dependència afecta més a les persones disminuïdes.

Persones i activitats afectades per la disminució. 2000

| |De 6 a 64 anys |Més de 65 anys |
| | | |
|Veure |50.168 |116.751|
|Sentir |48.168 |112.430 |
|Comunicar-se |28.898 |24.625 |
|Aprendre |37.140 |56.250 |
|Mobilitat |64.740 |123.429...
tracking img