Plato

Páginas: 5 (1019 palabras) Publicado: 13 de enero de 2012
COMENTARI DE FILOSOFIA
PLATÓ

1.Expliqueu breument – alvoltant de 40-80 paraules-les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
El text pertany a la etapa de maduresa , correspon al Fedo on es parla sobre la immortalitat de l'ànima , de les essències ( el bé i la bellesa) , es a dir , que la captació d'allò que en ve pels sentits necessita coneixement de l' essències , quehan tingut que ser conegudes avanç.
En l’experiencia de la nostra vida ,sentim impulsos, un fet de la nostra manera de ser i descobrim mitjançant la simpatia,solaritat,amistat,tendresa,confiança,compassió,etc.
Així dons al text la idea principal es que les obtenen les seves qualitats gracies a les idees d’aquestes qualitats (confiança, compassió,amistat, amor,...).Plató no esta segur com seprodueix aquesta comunicació o relació , però diu que pot ser per mena de participació , presència o contacte .Al text utilitza un exemples que es el de les coses belles , que solament es pot explicar a causa de la bellesa en sí , es a dir , de la idea de bellesa.
2.Expliqueu el significat , en el text, de les següents paraules o expressions – al voltant de 5-15 paraules en cada cas:a)<<participar>> Tenir les coses alguna mena de presencia o comunicación en les idees.
b)<<causa>> Allò que produeix i explica un fet determinat.
3.Quines raons té Plató per afirmar que les qualitats de les depenen de la participación en les idees?( Haureu de referir-vos als aspectos generals del pensament de plató que siguin pertinents encara que no apareguin explícitament en eltext).
Per poder dir les raons que te Plató per afirmar que les qualitats depenen de la participació de les idees primer em d'anar al principi de les tesis o part d'elles per poder saber-ne el sentit. Per a Plató hi ha dos mons, el sensible i el intel·ligible , on el primer canvia contínuament percebem pels sentits i el segon lliure de canvi i nomes percebem amb l'enteniment ,amb <l’ull del’ànima>, per veure amb els ull de l'ànima s'ha de passar un procés per a l'ànima recordi allò que sabia al mon intel·ligible , però que despres de caure-hi té que passar per un difícil camí (símil de la línia ), Plató posa com exemple el mite de la caverna , on al final cuan el presoner surt veu les idees que son una mena de realitat encara que suposi un reflex del mon intel.ligible,fins que noarribi a veure el sol (eide dels eides) quan el vegi el sol ,recordarà allò que hi havia al món intel.ligible.Les idees constitueixen a mes a mes el fons dels valors etics,de conceptes estetics , que arrelen en la ment i en el llenguatge ,bondat,justicia, bellesa , amor...
El món de les idees esta jerarquitza ja que en la base trobem les idees dels objectes(petit reflexe del mon intel.ligible) i elsessers del mon sensible ; mes amunt ens troben els objectes matematics i acontinuació les idees estiques i estetiques i finalment la idea del bé en si , es la idea l’uminadora de l’home , el seu destí .
Per poder coneixer l’anima hi ha diferents maneres com ara la dialectica , la reminicencia i per mitja de l’amor .Segons en el text parla de la bellesa i per poder arribar a l’idea de bellesa sade coneixer l’anima mitjançan l’amor . Aixi dons l’eros projecta a l’home que esta buscan allò que no es ell mateix però que el completa i el omple , aixo es l’impuls que es manifesta a l’amor que es l’objectiu de la bellesa, es a dir una bellesa que contemplales coses belles del mon sensible fins arribar a l’idea de bellesa.Així dons cuan afirma Plató diu que les qualitats de les coses depenende la particiació en les idees s’ha de referir a que si l’esser que esta al mon sensible passa per el simil de linia i va perceben idees de les coses , a mes que aquestes idees es un reflex del mon intel.ligible , aixi dons si que les qualitats de les coses depenen de les idees que l’anima ha de anar aprenen per a poder arribar a l’idea de bellesa, perque sense idees no hi hauria un reflex...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Plató
  • Plató
  • Las platas
  • plater
  • Plato
  • platas
  • PLATA
  • La Plata

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS