Platon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1172 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |
| |
||
|Fichas curriculares |
| |

1 1. FILOSOFÍA ANTIGA(I)PLATÓN

Currículo

Desenvolvemento curricular

Interpretación: Marco
histórico e conceptual
Ponderación: 3

A formación da pólis grega.
Antecedentes presocráticos: Heráclito, Parménides e Anaxágoras.
Os sofistas e Sócrates.

Comprensión
Ponderación: 5

A teoría platónica das ideas:
Mundo sensible e mundo intelixible.
Graos de coñecemento.
La concepción política de Platón:Antropoloxía platónica
Vinculación da alma á cidade.

Coñecemento específico

Ponderación: 2

Poñer en relación a temática do texto con outros puntos da temática dos diferentes autores o correntes filosóficas do currículo ou cun tema proposto. De xeito xenérico, pódese propoñer un dos seguintes tipos de cuestións:
a) reexpoñer nun autor ou autores diferentes -con claridade conceptual e rigorlóxico- o problema tratado no texto, ou ben,
b) solucionar -criticamente e con rigor conceptual- unha cuestión sobre un tema do mundo actual en relación co texto proposto, ou ben,
c) vincular á problemática do texto -de modo apropiado e con coherencia conceptual- unha cuestión que se propoña.

1 2. FILOSOFÍA ANTIGA(II)

aristóteles

Currículo

Desenvolvemento curricular

Interpretación: Marcohistórico e conceptual
Ponderación: 3

Crítica da doutrina platónica.
O proceso de abstracción fronte ao acceso dialéctico ás ideas de corte platónico.
O tránsito cara ó mundo helenístico.

Comprensión
Ponderación: 5

A teoría hylemórfica no seo da physis:
A kínesis ou cambio. Os principios do cambio.
A teoría causal.
Xerarquía de seres e modos de ser.
O motor inmóbil.
A idea decidadán en Aristóteles:
A ética aristotélica: ethos e praxe, o concepto de areté.
A idea de pólis e a condición de cidadán.

Coñecemento específico

Ponderación: 2

Poñer en relación a temática do texto con outros puntos da temática dos diferentes autores o correntes filosóficas do currículo ou cun tema proposto. De xeito xenérico, pódese propoñer un dos seguintes tipos de cuestións:
a)reexpoñer nun autor ou autores diferentes -con claridade conceptual e rigor lóxico- o problema tratado no texto, ou ben,
b) solucionar -criticamente e con rigor conceptual- unha cuestión sobre un tema do mundo actual en relación co texto proposto, ou ben,
c) vincular á problemática do texto -de modo apropiado e con coherencia conceptual- unha cuestión que se propoña.

1 3. FILOSOFÍA MEDIEVALagostiño e tomé

Currículo

Desenvolvemento curricular

Interpretación: Marco histórico e conceptual
Ponderación: 3

Agostiño de Hipona:
Helenismo: Filosofía e cristianismo.
As novas ideas fronte ao mundo grego.
Tomé de Aquino:
A noción de Escolástica e o nacemento da Universidade.
A recepción de Aristóteles. Averroes e o averroísmo latino.

Comprensión
Ponderación: 5

Oproblema entre razón e fe en Santo Agostiño e en San Tomé.

Lei divina, lei natural e lei positiva en San Tomé.

Coñecemento específico

Ponderación: 2

Poñer en relación a temática do texto con outros puntos da temática dos diferentes autores o correntes filosóficas do currículo ou cun tema proposto. De xeito xenérico, pódese propoñer un dos seguintes tipos de cuestións:
a) reexpoñer nun...
tracking img