Platon

Páginas: 4 (795 palabras) Publicado: 9 de enero de 2012
VEURE LES COSES DE DALT
L’expresio “visio de les coses de dalt” es refereix a la contemplacio per part del presoner alliberat de les coses de l’exterior de la caverna ;es tracta d’una metáfora delconeixement verdader (episteme) este te com a objecte allo real i auntentic ;les essencies es a dir , l’intel ligible i particularment les idees ; a diferencia de la simple opinio , el coneixement(episteme) es carateritza per ser universal,objectiu, i per fundar-se en la intel ligencia i no en els sentits.l’expressio mencionada es contraposada en el text a la “visio de les coses de baix”, es adir , de les coses de l’interior de la caverna (ombres i estatues ).en efecte , amb esta expressio plato es refereix a l’opinio(doxa);esta no es propiament coneixement sobre el verdaderament real, sinosobre el mon sensible i canviant que com se sap sols es una copia del mon de les idees ;esta clase de saber es caracteritza per ser superficial , poc fiable canviant i relatiu , i per basar-se no enla rao , sino en els sentits.
MISERIES HUMANES VS LES CONTEMPLACIONS DIVINES
Amb l’expressio miseries humanes , es refereix plato als “assumptes humans” es a dir a aquelles coses que ocupen ipreocupen a la majoria dels mortls (presoners de la caverna) i que pretanyen a l’ambit de l’opinable , al mon d’allo sensible , passatger , canviant i material , embolicat permanentment en “les tenebres”de l’opinio
Plato posa com a exemples d’eixes “miseries human es” “les ombres d’allo just o les imatges de que elles son réflex” , sobre les quals els homes discuteixen “en els tribunas o en unaltre lloc” en clara al lusio a la justicia del homens i a les opinions que els homes tenen sobre allo justut, a mes l’expressio “obrees d’allo just” apareix en el text contraposada a la “justicia en si”aço es , a la idea eterna i immutable de justicia , idependent de les opions i interpretacions humanes . tornant de nou a l’expressio “miseries humanes” esta expressio es contraposada a les...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • Platon
  • platon

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS