Pliego de contratación de servicios de consultoría de organización (en catalán)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (952 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LA CONSULTÒRIA NECESSÀRIA PER A LA DEFINICIÓ DE LES NECESSITATS D’ORGANITZACIÓ, FORMACIÓ, GESTIÓ DEL CANVI I METODOLOGIA DE LASOTS-DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT

ÍNDEX
1.-Objecte del contracte
2.-Pressupost i Garantia
3.-Abast dels serveis inclosos
4.-Confidencialitat
5.-Proposta tècnica i metodològica
6.-Recursos Humans pera la prestació del servei
7.-Lloc de la prestació del servei
8.-Control de la prestació del servei
9.-Termini d’execució
10.-Criteris d’adjudicacióPLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LACONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE NECESSÀRIA PER A LA DEFINICIÓ DE LES NECESSITATS D’ORGANITZACIÓ, FORMACIÓ, GESTIÓ DEL CANVI I METODOLOGIA DE LA SOTS-DIRECCIÓ DE DESENVOLUPAMENT

1.- OBJECTE DEL CONTRACTEContractació dels serveis de consultoria necessaris per promoure una millora dels processos i organització de la sots-direcció, tant en l’àmbit organitzatiu i funcional com en la formació de lespersones, la gestió del canvi i la metodologia i eines de treball.
2.- PRESSUPOST I GARANTIA
El pressupost d’aquest contracte, és de xxx,- euros IVA inclòs.
Les tasques realitzades, tindran un períodede garantia de 3 mesos a partir de la data de recepció, durant el qual, l’adjudicatari haurà de resoldre i fer-se’n càrrec dels problemes que es puguin esdevenir derivats de les tasques realitzades.3.- ABAST DELS SERVEIS INCLOSOS
3.1-. Presentar la planificació del projecte
Estudi de la situació actual, necessitats i condicionaments de la sots-direcció de desenvolupament de l’ INSTITUT DEXXX, realitzant entrevistes amb els responsables designats de la sots-direcció de desenvolupament i amb alguns dels usuaris dels projectes en curs o en manteniment, si s’escau, per obtenir laplanificació del projecte de consultòria on reflexi les dates i fites del projecte.

3.2-. Disseny organitzatiu
L’objectiu és definir una estratègia global tenint en compte totes les parts implicades i...
tracking img